Rubriky
Aktuální názory

Skvěle se uvedl ve funkci, už první věc podělal jak se dalo.

Je vidět, že lidé, takzvaní manažeři i když na vysokých pozicích, jsou odtržení od reality. Jinak není možné, aby ministr zdravotnictví vypustil ze svých úst takovou ptákovinu jako je rektální testování dětí!

Zde se potvrzuje nedomyšlenost  rozhodnutích, která se prostě vypustí mezi lidi a já se ptám, jak je tohle možné?

Zbrklost, osobní ambice, nedostatek myšlení, odtržení od reality a nedomyšlení důsledků…jak to takového manažera může napadnout, kde jsou ti poradci. Proč mu někdo neřekl, co je tohle za blbost??? Jeho tým, asi žádné nemá, nemůže přece ani mít za tak krátkou dobu působení na ministerstvu zdravotnictví.

Určitě má asistentku, přes kterou by měly jít zprávy ven, asi ji nemá, nebo je tak podělaná z nadřízeného, že to pustí ven. Možná to tiskové středisko udělalo schválně. Možné je také to, že se prostě nikoho nezeptal a ve své velikosti tuhle úvahu pustil ven!!! To by bylo ještě horší než cokoliv jiného. Jak se to stalo – rád bych slyšel odpověď.

Vyjadřovat se a omlouvat se, to je dost špatné uvedení do funkce.

Ano spekuluji, přemítám, pozoruji řeč těla, těch přehmatů obecně je už tolik……

Rubriky
Aktuální názory

Pozitiva a negativa koronavirové doby.

Bylo možná mnohé řečeno a napsáno, kdekdo se snaží na kdeco poukázat, ale nikdo zatím neudělal jasné „váhové“ srovnání. Nejsem matematik, ale půjdu cestou Occamovy břitvy pozitiv a negativ s využitím řady SWOT analýz  a vytvořením bloku analýz SWOT  současné doby.

Jsem otevřen vytvoření týmu lidí expertů  na vládní úrovni, kteří se v klidu podívají na budoucnost státu očima bloku analýz SWOT, který zahrne jak ekonomické analýzy, tak personální, motivační, podpůrné PR a všechny ostatní. Tito experti však musí mít prokazatelně  skutečné praktické zkušenosti a nejen zkušenosti opírající se o teorie. Vím tak o čtyřech. Covid zde bude a je třeba startovat co nejdříve novou dobu s využitím všech možností. Pomoc není jenom ve státní finanční pomoci ale v komunikaci ve všech oblastech, směrech, hloubce a šíři.

Vše podloženo skoro ročním průzkumem trhu včetně dostupných sekundárních informací a sběrem primárních informací v terénu, které pokládám za velmi důležité, neboť sekundární informace jsou často politicky zkreslené až řečeno hrubě-lživé.  Vše stále pravidelně probíhá a je sledováno. Veškeré dopady rozboru a dynamiky systému SWOT analýz bude hrozivé, převládají negativa mohutně a hluboce nad pozitivy. Čím déle vše bude trvat, tím více bude stoupat váha postupných hrozeb.

Musel jsem slovně vše vysvětit a nejenom se zabývat provedením SWOT analýz pouze několika body. Situace je natolik závažná, že si tento postup vyžaduje.

Přesněji řečeno se zde zabývám množstvím SWOT analýz aplikovaných na různé oblasti současného stavu a ukazuji blok analýz SWOT na současné období roku 2020 a počáteční a především budoucí období roku 2021. Zaměřil jsem se podle nejlepšího svědomí na nejdůležitější oblasti počínaje obchodem, množstvím balíku oblastí služeb, personální oblastí ve všech směrech atd.. Každá jednotlivá SWOT analýza je stručně popsána nejdůležitějším obsahem.  Můžeme si vymyslet dalších xy oblastí, ty rozčlenit do dalších podoblastí. Snažil jsem se na vše podívat „střídmě“. Nezahrnul jsem do bloku analýz samostatnou podpůrnou analýzou PESTLE , která by ještě dle mého soudu ukázala mnohé především ekonomické  dopady.

Čím více bychom postupně udělali SWOT analýz, tím bychom dosáhli minimalizace chyb a naopak maximalizace informací v jednotlivých oborech a kvandrantech SWOT

Doporučuji všem podnikatelským subjektům nepodceňovat tuto analýzu a podívat se na ni ze všech stran budoucnosti každého OSVČ, každé právnické osoby. SWOT analýza ovlivní rozhodování, pomůže vytvářet strategický plán opírající se o všechny vlivy jak uvnitř, tak vně firmy. Důležitým a konec konců jediným pohledem je uvědomění si, že strategie nic neříká, je jakousi výmluvou. Je třeba přesně definovat, že zde jde o strategický plán opírající se o odpovědnost pracovníků za určitý jasně stanovený čas, který se musí prověřovat. Mnozí manažeři řeknou, že tak je strategie myšlena, vím však z praxe, že potom doslova „blekotají“ a neví!!  U mnoha firem bude třeba zavést porady, které se nedělají (nejsou potřeba, což je omyl). Uvědomit si, že je třeba pracovat se současným týmem a nehořekovat, že mám špatné lidi…..

Doplnění PESTLE analýzou pokládám za velmi důležité. Strategický audit makrookolí s dosazením čísel jasně ukáže současné a naznačí budoucí stavy ve všech směrech.

Výhodou budou mít lidé, podnikatelé, manažeři na všech stupních řízení s praxí z terénu a především používající zdravý selský rozum, který se mi zdá, že v současné době dost chybí, či se někam vytratil. To je jasná a všude viditelná skutečnost.

1. Oblast školství

Silné stránky:
Učitelé se naučili s technikou, školy získaly počítačové vybavení, které jim chybělo a čekaly by na to roky. Lepší zvládnutí PC techniky i dětmi a části rodičů, ne všech, jde o inteligenci, chuť a především čas.
Slabé stránky:
Sociální interakce dětí a učitelů, dětí a dětí, syndrom zakuklení, více se věnování technice než běžně-telefony, počítače, poškození zraku, zdraví – sezení hodiny u PC. Bolesti zad a nohou učitelů, kteří běžně ve škole stojí. Někteří ředitelé rozesílají v neděli večer více jak deset emailů svým učitelům. To už není skutečná smysluplná práce ale pouze ubezpečování svého ega.  Nechuť rodičů, samy jsou na home office a nemají dostatek času na děti ( opět ne všichni). Obrovské narušení psychiky dětí, které se  z toho budou dostávat dlouhou dobu, psychologové uvádějí 2 až 4 měsíce. První měsíc až dva měsíce vstupu žáků do školy bude neměřitelně náročný pro učitele, předpokládám, že jich tak až 30 % odejde ze školství, protože ten tlak nevydrží. V rodinách je současná situace v rámci distančního vyučování už neúnosná.
Šance:
Pouze čekání na změnu, tedy otevření škol.
Hrozby:
Dokonalá devastace školství, devastace celé generace dětí a studentů, psychické stavy dětí a rodičů včetně učitelů. Devastace středního školství – vyučení s maturitou či pouze vyučení-kterým chybí praxe, doma mají někteří sotva šroubovák, na soustruhu se učit on-line prostě nejde. Ohrožení celé generace lidí, kteří by měli v budoucnosti být pravoplatnými členy republiky. Devastace dětského myšlení, disciplíny dětí a budoucí dopady se snad nedají ani vyčíslit, spíše bych řekl na to čísla nejsou. Došlo i na nápad s úředními maturitami, který by ohrozil současný stav myšlení studentů středních škol a do budoucna by  znamenal, že vlastně není nutné se učit…vše určí průměr.

2.Oblast obecně personální

Silné stránky:
Zvýšila se počítačová gramotnost zaměstnanců co do ovládání systémů on-line. Starší ročníky se naučily zacházet s platebními kartami a objednávat zboží přes internet, což je velké pozitivum. Lidé si budou více vážit stabilní práce na HPP. Silnou stránkou bude i zjištění, že firmy nepotřebují tolik manažerů obecně.
Slabé stránky:
Stoupající nezaměstnanost, která se na konci roku 2020 přiblížila ke 4% byla nejvyšší za poslední 4 roky. Dosazení úředníků na posty ministrů bez manažerských zkušeností, ale i komunikační zdatnosti. Jak můžete udělat z vědeckého pracovníka či učitele ministra , když nemá patřičné praktické znalosti z terénu, nemá komunikační zdatnost a manažerské dovednosti , on je během několika dní nezíská……Nedomnívám se, že ve firmách se až tak hodně stane v personální oblasti na postech manažerů, mávne se rukou a „jedeme dál“.
Šance:
Zlepšení nastanou až po řešení covidové situace, ale díky krachu malých firem a OSVČ  to bude trvat poměrně dlouho, časově to raději neodhaduji. Personální zkušenosti vlády-možná nastane prozření z postupných chyb současného období a na posty ministrů a odpovědných pracovníků budou dosazeni skutečně schopní manažeři.
Hrozby:

Pravděpodobně nastane větší fluktuace práce a určitě stoupne nezaměstnanost díky zjištění, že méně personálu za menší nárůst platu udělá více práce. Prohlubující se personální krize zaměstnanosti obecně, přetíženost úřadů práce lidmi hledajícími zaměstnání. Otázkou je, kde ty schopné manažery najdeme?!!!V poslední době vidím jasný stav, každý je či by chtěl být manažerem. Aby se nalákaly prodavačky, na prodejnách visí cedule hledáme “manažerky prodeje“. Pozor, manažer-ka prodeje by prakticky měla mít větší plat něž prodavačka, nemyslíte??? Tohle je už obrovský nesmysl, prodavačka je prodavačkou a manažer je o stupeň či několik stupnů výše, alespoň tak by to dle organizačního schéma mělo být. Hrozbou tedy je špatná úvaha, špatné rozhodování z neznalosti skutečností.

3.Oblast developerská, nemovitosti

Silné stránky:
Byty a nemovitosti – ceny prudce rostou. Meziroční nárůst uváděný  v březnu 2021 se pohybuje mimo Prahu a Brno od cca 3% do 40%.Pokles je řádově jednotky %, a to o velmi sporadicky. Praha nárůst až o 60%. Brno nárůst až o 30%.
Slabé stránky:
Menší investice do bytů a nemovitostí po kovidu i během něho, lidé šetří peníze a uskrovní se. Hlad po bytech u mladé generace trvá stále, ale nedosáhnou na to. Vybírání možností hypoték se zdá být stále v praxi složitější a náročnější. Pro firmy případné pokračování home-office bude pro zaměstnance neúnosné díky ekonomice a firmy budou hodně těžko prosazovat home-office , i když z části se to dařit bude.
Šance:
Možná ceny bytů klesnou, ale to je spíše spekulace než budoucí skutečnost. Nikdo to nedokáže odhadnout. V případě, že firmy ponechají část svých zaměstnanců na home-office, potom se může stát, že ceny pronájmů kanceláří klesnou. Odhadovat procentuálně pokles nájmů by opět byla čistá spekulace.
Hrozby:
Firmy mohou rušit pronájmy a nechat své lidi alespoň zčásti doma na home office po kovidových opatřeních. Je to ale otázka, neboť zaměstnanci v rámci home office nejsou až tak výkonní jako v kancelářích.

4. Oblast podnikatelsko – ekonomická

Silné stránky:
Pouhá podpora firem z oblasti ekonomické v první i druhé vlně, která však zdaleka nestačí. Obrovský až 300% nárůst e-shopů. Tisíce lidí zjistilo, jak jim e-shopy v mnoha oblastech ušetří čas, starosti s parkováním…..a když si TO ekonomicky spočítají, zůstanou i nadále u e-shop nákupu, což je určitou hrozbou – viz:hrozby. Ekonomicky si nejlépe stojí firmy -dodavatelé léků, ochranných pomůcek, různých výživových preparátů.
Slabé stránky:   
Krachující kulturní a sportovní „průmysl“. Veškeré uzavření v současné době bude mít nedozírné následky co do budoucnosti.
Home office – stoupají náklady v rodinách -“ekonomika spláchnutého záchodu“. Především více toaletního papíru, zvyšuje se spotřeba elektrické energie a vody, apod. Hádky, stoupající návštěva psychologů, psychiatrů, závažná situace v rodinách díky neustálé přítomnosti „být spolu“. Tato situace v době nekovidové není, lidé jsou v práci. Dochází i k bití manželek manželi, což je vyvrcholení psychického stavu v domácnostech. Ekonomické důsledky v pohostinství, wellness jsou nedozírné díky neustálému zmatku vládních nařízeních. Narůstající strach, ekonomika vázne, lidé neutrácejí peníze, často je už nemají. Omezení výroby továren, například pokles v oblasti automotiv byl v některých případech až 60% (automotiv není jen prodej aut, který až tolik nepoklesl cca 18%) Velké společnosti závislé na provozovnách v obchodních centrech jsou tak ohroženy, že mohou vyhlásit úpadek.(Mimochodem se tak už děje.)  
Šance:
Po covidové době možný nárůst normálního podnikatelského života, spíše motivace mladých lidí co do OSVČ, ale opět pouze spekulace. Může nastat strach z dalšího podobného zásahu virem, OSVČ a podnikatelé mají malou šanci přežít. Takže mladí lidé budou hledat stálá zaměstnání na HPP. Uplatnění najdou řemeslníci, kterých už tak je málo. Určitě by pomohlo zrušit u ubytovacích zařízeních poplatky za lůžko obci či městu, desetikoruna k desetikoruně v delším časovém horizontu v rozpočtu pomůže. Vítězit bude realizace sebelepších nápadů pro služby i stravování. Lidé budou chtít vše dohánět a budou vyhledávat více zážitků, které neznají. Kreativci zaberte!
Hrozby:

Nárůst dluhového propadu firem a nemožnost splácení úvěrů. První  po čem firmy sáhnou bude omezení zaměstnanců, další propouštění. Zvýšení či přímo velký nedostatek kvalitních řemeslníků, staří buď jdou do důchodů a nechtějí již pracovat nebo umřou. Zde je velkou hrozbu zvýšení cen služeb. Z důchodců se pravděpodobně stanou služby „domácích manželů“ šedé ekonomiky, tedy bez účtu za služby a odvádění daní. Oblast pohostinství , wellness bude drahá nebo ceny nebudou odpovídat kvalitě služby či jídla. Růst objednání u e-shopů může klesnou o minimálně cca 10% maximálně o 25 %. Tím však nadále bude ohrožen nákup v kamenných prodejnách, kam se lidé nevrátí, zjistí, že jim e-shop vyhovuje. Nebude to ve všech oblastech trhu, ale přesto TO bude znát.

5. Oblast vztahová, sociální interakce

Silné stránky:
Maximální soudržnost v rodinách. Žádné jiné silné stránky nevidím. Bohužel pro šíření covidu se lidé více navštěvují i přes zákaz a pije se více alkoholu.
Slabé stránky:
Chybí silná sociální interakce ve všech směrech života lidí, neustále restrikce, které jsou porušovány prakticky každý den. Vztahy mezi lidmi díky covidové době jsou silně narušeny a strach ovládá samotnou jakoukoliv sociální interakci, mimochodem je zákonem zakázaná. Přitom parky jsou často přehlcené lidmi, obecně příroda příměstských lesů, kde se lidé potkávají a nedbají na jakákoliv nařízení, což podporuje už beztak špatnou situaci. Čísla možná po lockdownu klesnou o 1/3 až o ½, přesto budou vysoká a stav lockdownu s tím řádově nezahýbá, pouze řádově zahýbá ekonomikou státu a podnikatelského stavu.
Šance:

Normální sociální interakce ve všech směrech života po zvládnutí covidové doby. Jak to dlouho bude trvat by byl pouze spekulativní odhad. Bude třeba vytvářet, resp.znovu vytvářet komunikační prostředí, omezit komunikaci po on-line a soustředit se na komunikaci face to face.
Hrozby:
Dlouhodobé narovnání vztahů ve společnosti, v rodinách, v přátelství a běžné komunikaci.

6.Oblast zdravotnická

Silné stránky:
Organizace nemocnic v provopočátku. Snaha zabezpečení situace. Zjištění, že nedostatek personálu může být velmi brzy kritický a je třeba se do budoucna poučit a vytvořit podmínky zdravotnickému personálu.
Slabé stránky:

Ukázka  neschopnosti a doslova letitých nepořádků v nemocnicích. Výměna několika ministrů spíše z politických a morálních důvodů. Zavedení ukazatelů, neustále se měnících ve kterých se už skoro nikdo nevyznal. Silný tlak na zaměstnance, nedostatek personálu díky nakažení nemocí COVID-19. Ekonomická náročnost nemocnic má nekonečně stoupající důsledky v nákladech. Naučení se rychle organizovat krizové situace, prakticky z hodiny na hodinu. Využití kapacit brigádníků-mediků vysokých škol, což ale není možné dlouhodobě. Nařizuje se práce studentům vyšších ročníků vysokých škol jako výpomoc. Z jedné strany by to mohlo být prospěšné praxi, z druhé strany je to velmi neobvyklé, domnívám se, že právně to je na hraně. Organizace testování na mnoha místech vázne díky špatné komunikaci.
Šance:
Manažering nemocnic, jasné vytvoření strategických plánu s jasnou odpovědností osob v čase na všech stupních řízení až po ministerstvo. Analýza minulého stavu a vytvoření  patřičných opatření pro podobný stav v budoucnosti. Současný sběr veškerých primárních informací, jejich postupné zpracování a poukázání na chyby a jejich odstranění v připravenosti na budoucí možná opatření.
Hrozby:
Dlouhodobé řešení poučení z krize nemocnic v době COVIDu.

7.Oblast komunikační

Silné stránky:
Nevidím zde žádné silné stránky, které by zlepšily komunikaci mezi lidmi, či ji držely v běžném normálu. Současný normál je také komunikace, ale psychicky devastující a zrádná. 
Slabé stránky:

Obrovský chaos v komunikaci vlády díky odtržení úředníků od praktické reality běžného života. Jinak rozhodnutí typu „odvolávám, co jsem odvolal a nařizuji co jsem nařídil“ jsou směšná a ubohá ukazující na neznalost prostředí mimo kancelář úřadu.  Ukazuje se že i množství poradců neužívá zdravý selský rozum, protože zde nejsou praktické zkušenosti trhu, nedomyšlenost dopadů  a provádění rozhodnutí, která jsou nesmyslná a ponižující. Obecně vázne komunikace mezi lidmi, ta spojená se sociální interakcí. Neobyčejně zvýšená  komunikace SMS, email, whatsapp, která je plná emocí a lidé jsou na sebe zlí, díky vysoké psychické zátěži. Komunikace veškerých médií je až zavádějící a podporuje strach lidí, nikde není žádná útěcha, naopak.
Šance:
Naprosté zlepšení po zvládnutí covidové doby, i když určitě to bude jinak, než před covidem. Jak – řečeno jinak, přesnou definici neznám a nezná ji nikdo.
Hrozby:
Více násobné používání internetové a mobilní komunikace už ze zvyku. Tím se lidé sami sobě dost odcizují.

8.Oblast sportovně-kulturní

Silné stránky:. Možná lidé více použijí internet než dříve, starší ročníky sáhly po knize více než dříve (bohužel i uzavření půjčoven knih toto silně omezilo). Silnou stránkou bylo a doposud je  rodinné sportovní vyžití v přírodě. Možnost on-line vysílání a zachování alespoň nějaké kulturní činnosti.
Slabé stránky:
Prakticky uzavření všeho. Minimální možnost kulturního a sportovního vyžití lidí. Divadla nemají podporu. Sportovní činnost velmi omezená.
Šance:
Velká radost z uvolnění situace, uvolnění myslí, nárůst návštěvy kulturních i sportovních zařízeních. Měl by zde být určitý strategický program medializovat sport, rodinný sport, sport ve školách i mimo ně. Podpořit medializací wellness a fitness centra. Wellness a fitness centra by měla „vzít rozum do hrsti“ a budoucnost se připravit. Otázkou je, zda vědí jak, doba bude jiná.
Hrozby:

Krach divadel a sportovišť v krátkodobém horizontu.

9. Oblast psychická, zdraví

Část psychická
Silné stránky:
Velmi malé silné stránky, nebudeme si nic namlouvat. Maximálně více času se věnuje dětem, ale nyní už se rodiče doslova modlí, aby děti šly do školy. Děti zjišťují ještě více nedostatek rodičů k nim. To u dětí způsobuje právě více se „starání o sobe“, což má ale zkreslený pohled jejich rodičů, kteří jejich vyžadování pozornosti často odmítají, nemají čas- vymlouvají se  na home office.
Slabé stránky:
Neustálé krmení strachem, špatná komunikace vlády, nejsou jistoty, zprvopočátku i v druhé vlně. Špatný marketing -především komunikace PR a reklamou způsobuje u „slabších povah“ strašlivý strach a psychickou újmu. Např. jak v tištěných mediích tak TV-rakve a informace, že krematoria nestíhají spalovat mrtvoly, neustálý nedostatek lůžek, tyto zkreslené pravdy jsou devastující pro lidský organismus. Nárůst psychických poruch, uzavírání se do sebe, malá či žádná sociální interakce způsobuje prohlubující se a vznikající syndrom zakuklení. Direktivní až nesmyslná nařízení, neustále se měnící, vytvářejí zhoubné mezilidské vztahy, udavačství apod. K tomu přímo vyzývá současný stav. Lidé-nepodnikající udávají podnikatele, protože jim závidí a chtějí jim ztrpčovat život, je prostě k tomu státem daná možnost, tak proč TOHO nevyužít, že ano?! Chybí kladná osvěta, poučení, v této oblasti PR sejde hlavně ještě více po „senzacemi“, místo aby se hovořilo o pokoře, zvládnutí situace. Díky stresu a strachu se začíná projevovat i nedostatek nápadů a rychlost řešení krizových situací ve firmách.
Šance:
Možnost co nejdříve zvládnout situaci covidové doby.
Hrozby:
Některá psychická porušení budou mít dlouhodobé následky, především ze strachu z čehokoliv. Nárůst pocovidových psychických následků dostat se do normálu, především ekonomického růstu, získání zpět zákazníků.

Část zdraví:
Silné stránky:
V některých případech pravidelná strava, na kterou často není v práci čas. On -line systém práce umožňuje věnovat čas i pravidelné stravě. Dále strava je vícekrát denně než je obyčejně v práci mimo vlastní bydlení.
Slabé stránky:
Tloustnutí, hromadění nebezpečného viscerálního tuku dětí i dospělých, málo pohybu. Stále se něco jí, chroupe u práce s PC. Nebezpečí nemocí srdce, diabetes, mozkových mrtvic. Nemožnost fitness center, doma lenost cokoliv sportovně dělat.
Šance:
Velmi chabé v této oblasti, vše je spíše negativní, nevidím pozitiva. Viscerální tuk se špatně shazuje. Šancí bude zavedení více pohybu u dětí základních škol. U dospělých pouze více osvěty, ne řešení léky. Hrozby:
Nárůst nemocí typu vysoký krevní tlak, diabetes. Pohybové nemoci kloubů. Větší možnost úmrtnosti než dříve. Návrat do „normálu“ bude trvat několik let. Více reklamy v TV a ostatních mediích. Doslova se těží peníze ze strachu o své zdraví. Nikdo neví jaké důsledky bude mít přemíra požití různých preparátů na zdraví člověka v budoucnosti.

Rubriky
Aktuální názory

Koho dalšího vymetou z funkce.Jak potom mohou vypadat výsledky!! Řeknu Vám TO – skutečně blbě!

Manažering nekonečno, tak bych nazval počínání současných kormidelníků našeho statu. Počínaje ministrem zdravotnictví a konče…..a to je TA otázka do pranice. Volby budou brzy.

Tuším třetí ministr zdravotnictví během časově krátké doby…další výměna hlavní hygieničky ČR na sebe prý nedá dlouho čekat.

Nazval bych to pravým jménem, než se nechat vyhodit jako ministr zdravotnictví, rychle ukážu na někoho jiného a když mohu, jako že mohu, vyhodím ho sám.

Ale ono to nejde hned. Co nastává v komunikaci cíle někoho vyhodit? Nejdříve se pustí šuškanda novinářům, kteří to zveřejní, že se něco v „kuloárech“ chystá. Potom se začne poukazovat na neschopnost TOHO člověka, i když jsem neschopný sám…..potom se pustí informace, kdo by možného mohl nahradit…..je čas.

No a je to do 14ti dnů hotové!!

Před několika málo týdny se však hovořilo o tom, že se s ministrem zdravotnictví hýbe židle. On pobral rozum do hrsti a …budeme mít další novou hlavní hygieničku ČR.

Rubriky
Aktuální názory

Veš ve vlastním kožichu aneb na každém šprochu pravdy trochu.

Mít ve svém týmu člověka, který jde proti mne a poukazovat na to, že mi to nevadí, je buď velké hrdinství nebo blbost. Každopádně bych konstatoval, že premiér nevěděl. Jak je možné, že premiér nemá veškeré informace od jeho tým poradců, to je podivné. Nebo TO někdo věděl a neřekl, TO bylo bylo dost hrozivé. Každopádně když už někoho dosadíte do personální pozice a pak se ukáže, že něco nevíte, už Vám nic jiného nezbývá než být hrdinou. Ale věřte mi, že vnitřně Vás to dost žere!

Nový ministr zdravotnictví se vyjádřil, že nebude lhát a že jde o jeho práci. Před tím na dotaz zde je podepsán pod Peticí se tvářil a odpovídal vyhýbavě. Vlastní přesvědčení je hluboce v člověku zakořeněno a najednou se nezmění, prostě TO TAK JE! V pravou chvíli se projeví bodnutím nože do zad. Doufám, že k tomu nedojde a premiér bude stále hrdinou. Nůž v zádech člověk těžko rozdýchá.

Tým je neslabší jako jeho nejslabší článek a když těch článku je více, brzy se rozpadne či bude dělat fatální chyby. Po nástupu nového ministra zdravotnictví najednou kleslo číslo na 1, 1. Statistické údaje už jednou byly silně zkreslené, prostě se to přepočítalo, jak je TO v současné době. Je číslo 1.1 pravdivé???

Po přečtění článku : https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/blatny-ministr-zdravotnictvi-petice-milion-chvilek-pro-demokracii.A201030_091511_domaci_kop si každý může udělat svoji vlastní představu.

No a lháře bych opravdu ve svém týmu nechtěl : https://zpravy.aktualne.cz/domaci/blatny-petice-babis/r~40e59e621a9511eb9d470cc47ab5f122/

No , nevím, nevím……..

Rubriky
Aktuální názory

Časté personální změny v jakémkoliv týmu jsou brzdou nastolené cesty vedoucí k cílům.

Dívám se na další tiskovou konferenci, kde vystupuje ministr zdravotnictví Roman Prymula. Neznám zákulisní šachy schůzky na Vyšehradě, možná těchto schůzek bylo více, ale neměly udavače….Každopáně neustálé změny na postu ministra zdravotnictví vedou k ztrátě nejen komunikace ve vládě, na kterou si premiér už přestal stěžovat, ale především ke změnám komunikace navenek, k neustálému chaosu v myšlení lidí. Každá personální zněna zasahuje do časovosti jakéhokoliv projektu . Zvládnutí situace covid-19 je také projektem!!!!!!!

Každá personální změna je určitou brzdou nastolení cest ke zvládnutí situace, jakékoliv situace v jakémkoliv prostředí. Stabilita týmu je ve stabilitě jeho členů jak po stránce expertní, tak především komunikační. Stabilní personál je pokladem každého týmu, tedy i vlády.

S odstupem doby, stále tvrdím, že byla blbost nemít roušky. Prostě se nechali nachytat. Podstatou věci byla tím vyjádřená arogance k lidu. Každý je nahraditelný a cesta zpět neexistuje, jednou bylo řečeno, že ministr bude vyměněn, musí se tak stát. Všichni po tom kroku volají. Ano, jasně, ale zatím jsem neviděl nikoho mluvit jasně a expertně ( mimo premiéra, poslední dobou trochu i předsedu ODS, často předsedu SPD, semtam i ostatní politiky, ale u politiků TO má vždy a musí mít konec konců a jedině politický podklad jedné či druhé strany). Dnes konečně ministr Roman Prymula řekl, že se neví, jak se TO bude vyvíjet, že jsou potřeba čísla nákazy covid-19. Proč tedy ta nelogická opatření, která brzdí už tak zbržděnou ekonomiku…

Kdy nebyly ryby…znáte to přísloví. Jsem zvědav kam zavane vítr R. Prymulu, ale je to odborník a komunikátor, který se také vyvíjí. Každá pozice by měla mít odpovídající váhu a politik, expert by měl být hotovým člověkem pro takovou pozici. Než cokoliv řekne musí i v neočekávaných situacích použít rozum a své poradce….o poradcích někdy jindy.

Každopádně děti do škol by jít měli, distanční vzdělávání je hrůzou ve všechn směrech ! Děti do škol, především první stupeň , musí jít co nejdříve. Je zde vyčkávací čas, který je už nyní skoro fatání!!! Dle mého soudu by do škol měli jít všichni!!!!!

Personálně věřím, že nikdo nenachytá ministra školství bez roušky.

Stále se domnívám, že se čísla, i přes velká opatření, až tolik nezmění. Chci se mýlit a Bůh ochraňuj naši zemi.

Rubriky
Aktuální názory

O podstatných skutečnostech I.

Podstatná skutečnost je spojení dvou slov – podstata a skutečnost, podstatná skutečnost může být v mnoha případech i filozofií času, tedy kdy tu skutečnou podstatu uděláte, či kdy opravdu nastane, či čím ona samotná je.

Podstatná skutečnost může nastat v obecném směru vně vašeho života kdykoliv a v jakékoliv oblasti ovlivňují obecně život lidí. Nic s tím prostě neuděláte, můžete cokoliv namítat, ale to bude tak možná všechno. Potom je to o silné osobnosti, času, výkonech a především lidských vlastnostech, tedy typologii člověka, jednotlivce. Proč tomu tak je? Protože tu podstatnou skutečnost vždy vykonává člověk, v pozadí je vždy člověk nebo tým pracovníků. A tady může nastat velká nepříjemná situace.

Podstatnou skutečností jsou právě direktiva, dost často nepříjemná. De facto jsou všechna direktiva prakticky nepříjemná. Co se nařídí, proti tomu se vždy někdo postaví.

Z dnešní smutné koronavirové doby uvedu příklad. Nový ministr zdravotnictví, nejen že mu chtějí všichni radit, nejen že jej kritizují a kritizovali už před touto funkcí. Podstatnou skutečností je, že on je ministr zdravotnictví a proti tomu se dá v tuhle chvíli pramálo co dělat, tedy zbytečně vynakládaná energie. Ten, který cokoliv nařídí v tu chvíli neodvolatelné.

Vy budete i přes to , že se jedná o podstatnou skutečnost, cokoliv namítat, tak TEN co To nařídil už bude mít připravenu odpověď, mnoho odpovědí a Vy stejně nemůžete nic dělat. To tak je, bylo a bude. Když je podstatnou skutečností direktivní nařízení, jakékoliv připomínky jsou k ničemu. Bohužel i 14 dnů může být fatálních a ty prázdné kapsy už nenaplníte….

A hned si budu protiřečit, když se bude jednat o obohacení jeho práce, o skutečnou další podstatnou skutečnost, tedy konstruktivní situaci, je vše v pořádku. Otázkou vždy i obecně zůstává, zda ten dotyčný chce naslouchat a podstatnou skutečností tady je, zda umí naslouchat.

Každopádně obecně, nejen ministr zdravotnictví, ale každý kormidelník čehokoliv o čem rozhoduje, musí mít čas na práci, abyb mohl rozhodnout správně!

Kdysi pan Ford se zodpovídal kongresu , dávali mu různé otázky, on vždy chytře a promyšleně odpověděl. Nakonec řekl důležitou věc asi takto: “ Mám na stole několik telefonů, za každým se skrývá nejlepší expert, kterému věřím. Takže když něco nevím, zvednu telefon a dostanu odpověď.

Proto jsou poradci a člověk s dlouhým životopisem je potřebuje, nesmí to však být alibismus a po nesprávném rozhodnutí to házet na experty!!

Ještě mi dovolte důležitou poznámku. Jakákoliv podstatná skutečnost by měla být promyšlenou a ne blbou. Pak může být i krásnou filozofií jakéhokoliv subjektu, na které můžete stavět a stát se hrdinou.

Pozor, hrdinů jsou ale plné hřbitovy……..

Rubriky
Aktuální názory

Personální šachy na ministerstvu zdravotnictví.

Změna na postu ministra zdravotnictví byla z jedné strany nutná, z druhá strany polickým rozhodnutím a další strany odešel slušný člověk, který udělal mnoho práce, ač nebyl lékařem. Prý to tak mladý člověk neunesl,to napětí, stres, ano je to možné, připusťme to. Opět po bitvě je tady mnoho generálů. Převažuje však kladné hodnocení a to je třeba uznat. Z personálního hlediska je pan Adam Vojtěch skutečně osobnost a zaslouží si pochvalu. Mgr.at Mgr. Adam Vojtěch, MHA, ano a právě to MHA je zajímavá a velmi důležitá kvalifikace, manažer, který dokázal mnohé. Premiér jej nazval slušným člověkem, který se neuměl bránit. První dnešní projev pana premiéra byl doslova pohřebním projevem, tak asi by se dalo vyjádřit premiérovo jednání u pultíku s neustálým přehazovaním dokumentů a velkou nervozitou. Tvář i přes své zakrytí vyjadřovala mohutnou únavu a určitou lítost, některá slova premiér, už z části odpočinutý, použil při večerním promluvě k národu. S velkým úsměvem jeho promluvu parafrázoval sobě vlastním projevem pan doc. Šmucler, který byl stručný a výstižný, prostě moc se s tím vším „nemazlil“.

Personální změna je doufám na delší dobu, neboť z personálního hlediska každá změna v týmu je vždy určitým projevem neschopnosti lidí, zde tomu tak bohudík není ale….Nový ministr zdravotnictví není žádný neznalý manažer, končí zde lidský přístup liberalismu a určitého slušného chování s kompromisy. Plk. prof. Roman Primula, CS.c, PhD. je také slušný člověk , komunikativní a předevší rozhodný, zde nebudou žádné kompromisy. Proč? Je to voják a zde jsou možná jenom direktiva a ta se nelíbí všude. Direktiva jsou nařízení, přes která „nejede vlak“.

Pevně věřím, že tento člověk má nejen své vzdělání, obrovské zkušenosti, jak řekl pan premiér má hodně papírů…dlouhý životopis, že má i selký rozum, který zde bude nutný, především ekonomicky a tím i personálně obecně v podnikatelské sféře.

Personálně z mého hlediska nesmí nastat další propouštění lidí, už jenom současná opatření v pohostinství drtí další podnikatelské subjekty a fronty na úřadech práce stoupají. Současní podnikatelé v pohostinství mají velké propady i v brigádnících! Proč??? Nezůstává jim totiž ani takzvané „dýško“, vše je bedlivě sledováno. Následkem je to, že brigádník odchází a personální stav se mění skoro z týdne na týden. V případě uzavření ekonomiky raději nechci tuto situaci komentovat. I já se obávám, že tato doba může rychle nastat, to není slušnost člověka, to je direktivní nařízení a využití moci TO udělat.

Personální udržitelnost jde ruku v ruce s ekonomikou a tohle není možné podcenit v tak ohrožené době, ale …Dovolte mi jednu spekulaci – vytvoření strachu u obyvatelstva a následně zabezepečení ochranných prostředků je velký obchod ……Strach je zde velký, tak velký, že jej můžeme přirovnat k válce, ano je to válka nejen s covidem ale mezi lidmi. Ta takzvaná sebeochrana je dnes udavačství na policii, nevraživost mezi lidmi, tady chybí zdravý rozum spojený se slušností. To se bude projevovat čím dál tím více.

Když se více něco testuje, tak logicky vzato je více otestovaných a i ti, kteří nemají příznaky, mají covid….tedy čísla stoupají ….tedy je více i nemocných a semafor se mění ze dne na den.

Prosím lidé buďte slušní jeden k druhému a nedělejte nepříjemné situace dalším lidem. Promluva Doc. Romana Šmuclera byla přesně taková, s úsměvem, krásná řeč těla, ukliďnující. V tom jsem viděl obrovský přínos pro národ, který jej slyšel!!

Prosím Vás lidé, vykašlete se na strach, řekl bych to komediálně, bojte se přiměřeně, nepos*rejte se z toho!!!!

I já se bojím, diabetik, vysoký tlak….ano mám strach , ale až TO přijde musím TO řešit, ted je třeba se chránit a doslova neblbnout sám sebe či ostatní. Jako by neexistovalo nic jiného ve zpravodajství než je ten COVID! Mějte se rádi, ochraňujte sebe a svoji rodinu, chraňte s rozumem i naši ekonomiku a podnikatelé, zbytečně nepropouštějte své zaměstnance, hledejte cesty reklamy svých služeb i produktů. Děkuji Vám všem, že jste dočetli až sem!