Rubriky
Aktuální názory

O podstatných skutečnostech II.

Zde budu hovořit o podstatných skutečnostech, které si vytváříte VY sami, někdy je nazýváte problémy, já používám slovo nepříjemné skutenosti. Ostatní podstané skutečnosti jsou příjemné skutečnosti, tedy oblast emocí, dobře vykonané práce apod.

Příjemné podstatné skutečnosti závisí na vašich dovednostech, schopnostech a především řízení času, aby jste TO prostě stihli, tedy Vašem pracovním vytížení, odpočinku, spánku.

Rozdíl je mezi :

a) Jste-li muž/žena
b) Jste-li student, studentka
c) Jste li svobodná/ženatý……máte/nemáte děti
d) Vaše pracovní zaměření – zaměstnanec, podnikatel OSVČ , podnikatel OSVČ a zaměstnanec dohromady, manažer/ka ale prakticky zaměstnanec….apod.

Vaše podstatné skutečnost jsou ty, které si převážně plánujete, splníte je. Ty jsou v oblasti emocí – radosti, tedy osobního uspokojení, financí, odpočinku, vše pro Vás krásné.

Vaše podstatné skutečnosti osobní, ty nepříjemné vznikají nepohodou v rodině, vystoupením z osobních standardů – zajetých zvyklostí. Vůči Vám je pouze a jedině vytváří někdo jiný vně Vašeho osobního života – manželka, děti, rodina, spolupracovníci, Váš šef a další vstupující možné osoby, z nichž vznikají dříve či později nepříjemnosti. Tyto podstatné skutečnosti jsou a vznikají z jakýchkoliv příchozích negativ, ze strachu z čehokoliv, především s obrovského stresu , který je zapříčiněn neuměním si řídit čas, neuměním říci ne, neuměním odpočívat……

Zamyslete se nad svými „standardy“, vyhrňte si rukovy a změňte to tak, aby těch nepříjemných podstatných skutečností bylo co nejméně. Bohužel musím konstatovat, že budou vždycky , VY jejich počet však můžete ovlivnit.

Rubriky
Aktuální názory

O podstatných skutečnostech I.

Podstatná skutečnost je spojení dvou slov – podstata a skutečnost, podstatná skutečnost může být v mnoha případech i filozofií času, tedy kdy tu skutečnou podstatu uděláte, či kdy opravdu nastane, či čím ona samotná je.

Podstatná skutečnost může nastat v obecném směru vně vašeho života kdykoliv a v jakékoliv oblasti ovlivňují obecně život lidí. Nic s tím prostě neuděláte, můžete cokoliv namítat, ale to bude tak možná všechno. Potom je to o silné osobnosti, času, výkonech a především lidských vlastnostech, tedy typologii člověka, jednotlivce. Proč tomu tak je? Protože tu podstatnou skutečnost vždy vykonává člověk, v pozadí je vždy člověk nebo tým pracovníků. A tady může nastat velká nepříjemná situace.

Podstatnou skutečností jsou právě direktiva, dost často nepříjemná. De facto jsou všechna direktiva prakticky nepříjemná. Co se nařídí, proti tomu se vždy někdo postaví.

Z dnešní smutné koronavirové doby uvedu příklad. Nový ministr zdravotnictví, nejen že mu chtějí všichni radit, nejen že jej kritizují a kritizovali už před touto funkcí. Podstatnou skutečností je, že on je ministr zdravotnictví a proti tomu se dá v tuhle chvíli pramálo co dělat, tedy zbytečně vynakládaná energie. Ten, který cokoliv nařídí v tu chvíli neodvolatelné.

Vy budete i přes to , že se jedná o podstatnou skutečnost, cokoliv namítat, tak TEN co To nařídil už bude mít připravenu odpověď, mnoho odpovědí a Vy stejně nemůžete nic dělat. To tak je, bylo a bude. Když je podstatnou skutečností direktivní nařízení, jakékoliv připomínky jsou k ničemu. Bohužel i 14 dnů může být fatálních a ty prázdné kapsy už nenaplníte….

A hned si budu protiřečit, když se bude jednat o obohacení jeho práce, o skutečnou další podstatnou skutečnost, tedy konstruktivní situaci, je vše v pořádku. Otázkou vždy i obecně zůstává, zda ten dotyčný chce naslouchat a podstatnou skutečností tady je, zda umí naslouchat.

Každopádně obecně, nejen ministr zdravotnictví, ale každý kormidelník čehokoliv o čem rozhoduje, musí mít čas na práci, abyb mohl rozhodnout správně!

Kdysi pan Ford se zodpovídal kongresu , dávali mu různé otázky, on vždy chytře a promyšleně odpověděl. Nakonec řekl důležitou věc asi takto: “ Mám na stole několik telefonů, za každým se skrývá nejlepší expert, kterému věřím. Takže když něco nevím, zvednu telefon a dostanu odpověď.

Proto jsou poradci a člověk s dlouhým životopisem je potřebuje, nesmí to však být alibismus a po nesprávném rozhodnutí to házet na experty!!

Ještě mi dovolte důležitou poznámku. Jakákoliv podstatná skutečnost by měla být promyšlenou a ne blbou. Pak může být i krásnou filozofií jakéhokoliv subjektu, na které můžete stavět a stát se hrdinou.

Pozor, hrdinů jsou ale plné hřbitovy……..

Rubriky
Aktuální názory

Jestli to nevíte, já jsem tady předseda požárníků.

Koukám se na různé zprávy v TV, čtu noviny, v autě poslouchám rádio. Koronavirová doba je skvělá pro informovanost lidí z oblasti různých asociací, organizací a různých, lidem neznámých, institucí. Těch prezidentů, kteří se najednou ukazují navenek. Krása, už TO ani nepočítám.

Když se podíváme do zahraničí co do oblasti personální, tedy managementu, tak na vizitce má titul „Prezident“ majitel společnosti , majitel firmy, skutečný majitel. Všechny další funkce jsou podřízení….. Dost se vše v poslední době mění,ale když se podíváme do historie, prezident byl skutečný majitel firmy.

Vzpomínám si, když jsem chtěl být první, měl jsem vizitku Prezident, tenkrát jsem byl fakt za blázna…..psal se rok 1993.Měl jsem však skvělý pocit, vlastnil jsem firmu. Jedna vizitka v barvách trikolory stála tuším 12 korun, už to samotné bylo šíleností.

U nás si na prezidenta jenom hrajeme, převáženě je TO volená funkce. V podstatě je to póza být taky PREZIDENTem.

Ještě za doby před rokem 1989 jsem byl na nějakém zasedání ve městě a v diskuzi se zvedl takový hromotluk s tričkem na kterém bylo něco anglicky a vlajka USA ( což tenkrát byla nehoráznost a dost přítomným to zvedlo tlak) a povídá: „Abyste věděli, já jsem tady nový předseda požárníků„, sál stichl. Hromotluk se významně usmál a posadil se. Mimochodem ten hromotluk byl velký pracant. Jako dobrovolný požárník mistrně ovládal své řemeslo a byl vzorem pro mladé kluky.

Vždy si říkám, když se potká ten prezident země s tím prezidentem nějaké organizace, vzpomenu na klasiku : “ To je také absurdné Kefalín, nemyslíte“?

Tak mi to dnes připadá, že nastala doba „Já jsem tady prezidentem, tak abyste To věděli“.