Blog

Manažerská abeceda

Zbožíznalství I

Dokonalé poznatky o prodávaném zboží ve všech oborech jsou důležitou součásti každého prodavače ať prodává auta nebo ponožky. Pamatuji se

Čti více >>
Personální engineering

Co je odpovědnost v čase ?

V zápisech z porad, z plánů týmů mám zkušenosti ohledně plnění samostatných úkolů. Zápis je maximálně o osobě, která má úkol udělat, ale

Čti více >>