Blog

Manažerská abeceda

Controlling

Controlling Controlling se v praxi často zaměňuje s pojmem kontrola podniku, s pojmem zpětné kontrolní vazby a majitelé firem v něm vidí pouze a jedině onu

Čti více >>
Personální engineering

Firemní kultura III.

Firemní kultura III. Změny ve firemní kultuře jsou otázkou pracovníků, majitelů firem pro jejich růst a rozvoj.Pokusím se dnes odpovědět

Čti více >>
Manažerská abeceda

Brainstorming aneb bouře mozků!

Brainstorming aneb bouře mozků! Ve své každodenní praxi se u podnikatelů setkávám s problémem řízení porad. Řízení porad má určitá specifika a dnes

Čti více >>
Personální engineering

Firemní kultura II.

Firemní kultura II. Navazuji na předcházející první část Firemní kultura I , přičemž se dnes budu zabývat možnostmi rozčlenění určitých

Čti více >>