Komunikace jinak, stačí se pořádně dívat, ale ………

Pozorování lidí je zajímavou zkušeností v rámci komunikace jak  obchodní činnosti tak obecně. V roce 1967 profesor Albert Mehrabian  vyslovil dnes již velmi známou formuli 7-38-55. Tato formule rozděluje komunikaci na verbální a neverbální projev, jímž je především takzvaná a stále omílaná tajná řeč těla. Abyste ji nemuseli hledat, vysvětlím to raději hned. 7% je mluvené slovo a jeho praktické pochopení, tedy rozumět tomu, co ten dotyčný/dotyčná říká, 38 % je tón řeči, její modulace, hlasitost, 55 % je právě ta záhadná řeč těla. Tato formule rozděluje komunikaci na verbální a neverbální projev, jímž je především takzvaná a stále omílaná tajná řeč těla.  Tajná řeč těla, opírající se především o projev těla, které tajně navenek říká, co se děje uvnitř člověka, tady se projevují jeho emoce. Pozorování se dám mnohé objasnit, aniž byste s tím člověkem mluvili. Stačí se podívat a cvičené oko vše objasní. To cvičené oko se však se opírá o obrovské teoretické zkušenosti, které samy o sobě jsou doslova opředeny praktickými zkušenostmi ze všech směrů pohybu člověka obsahujících všechny sociální sféry.

 

Tajná řeč těla, hlavně určitá gesta jsou standardní pro ten a ten národ. To je však běžné, TO neběžné je na zkušenostech pozorovatele, který vycítí projev emocí bez řeči či osobního setkání s člověkem.

V rámci setkávání mužů a žen, kdekoliv, by určitě mnohé nepříjemné budoucí situace vyřešila znalost tajné řeči těla, je ten pravý/ pravá, se kterou ….. třeba, někdy, hned ….

Řeč těla