Mými službami získáte

  • Především klid a nic Vás nevyvede z míry všednosti, doslova vše zvládnete.
  • Naučím Vás naslouchat sobě i ostatním.
  • Nebudete používat slovo problém, protože nebudete mít problémy.
  • Dovedete si uspořádat svůj život tak, abyste byli šťastní, či šťastnější.
  • Dovedete si vydělat, či přijít na mimořádné peníze.
  • Budete si plnit své nejodvážnější sny.

Chcete změnit či zlepšit svůj současný stav?
Jestliže ano, volejte ihned jak dočtete tuto větu: 602 365 700

IMG_0714 (2)_cut

Koučing / mentoring

Osobní, firemní a týmový koučink / mentoring, motivační plány.

Pro podnikatele

Pro začínající podnikatele, kteří hledají motivaci a směr svého podnikání, potřebují postavit firmu. Pro současné podnikatele, kteří chtějí východiska z krize či pomoci se strategickým plánem, řešit různé nepříjemné personální situace.

Pro studenty

Pomoc studentům VŠ a SŠ v krizových situacích, řešení seminárních, bakalářských a diplomových prací.

Workshopy

Otevřené a uzavřené workshopy pro asistentky, obchodní zástupce, střední a TOP management.

Vše pro muže a ženy, studenty/tky od 15ti let.
Studenti i v doprovodu rodičů při klíčovém rozhodnutí, kam jít studovat, jak si vše promyslet a udělat správná rozhodnutí.

Cítíte potřebu udělat klíčová rozhodnutí a změnit se?
Chcete, aby se Vaše myšlenky utřídily a věci hnuly tím správným směrem?
Budu se Vám individuálně věnovat. 

Chcete si objednat mé služby nebo se jen nezávazně informovat?
Napište mi prosím pěkně zprávu nebo zavolejte na tel.: 602 365 700,  třeba i o půlnoci.

Koučink / mentoring

Kouč je vlastně trenér, které trénuje v jakékoliv oblasti ať je to sport či management. Koučink vyhledávají lidé, kteří chtějí růst, mají odpovědnost v čase, v řešení různých úkolů a cílů. Kouč umí naslouchat, je spravedlivý.

Mentor je pomocník-rádce druhého, převážně mladšího člověka, ukazuje mu cestu, využívá přitom svých obrovských teoretických zkušeností, podložených praktickými zkušenostmi. Těmito zkušenostmi poučuje a předává je, tak napomáhá jeho sebepoznání.Mentor si zachovává objektivitu, důslednost, umí naslouchat.

Spojení role kouče a role mentora je velkou možností posouvat rychle člověka kupředu. Předpokladem je, že TEN dotyčný chce. Spojení kouče/mentora je vhodné nejen pro mladé, ale i starší lidi, pokusím se zde nastínit věkovou skupinu od 18 do 65let. 

V současné situaci po pandemii to pořád bude jinak než před ní. U personálu, podnikatelů, ale i zaměstnanců  se projevují různé mentální stavy. Najednou i zkušený člověk neumí  své cíle roztřídit, pojmenovat, stanovit  strategický program a přesto chce jít kupředu a rozvíjet své schopnosti, nechce TO vzdát!

Jedná se o člověka, který se cítí bezmocný, prokrastinuje, vymlouvá se, začíná hovořit o vyhoření. Stále se v něm pere, zda to zvládne, přitom to chce zvládnout, propadá najednou i lenosti, chtěl by vše zaspat a probudit se v bezproblémovém prostředí. Časově tento stav již trvá delší dobu, dny, týdny.

Cítíte se tak? Budu se Vám individuálně věnovat.

Máte potřebu udělat klíčová rozhodnutí a změnit se, od toho jsem zde.

Často se setkávám s lidmi, kteří se určitým způsobem stydí za svůj momentální stav, domnívají se, že jim pomůže kamarád či kamarádka, opak je velkou pravdou  dalšího nezdaru.

Nebojte se zavolat – 602 365 700

Mé postupy jsou opřeny o zkušenosti z praxe podložené studiem lidského vědomí a neustálým zkoumáním typologie člověka. Každý člověk je jiný, s každým se musí umět pracovat jinak, především tak, aby  se dosáhlo jeho potřeb a uspokojení. To však neznamená, že Vás budu “šetřit”, půjdu s Vámi po Vaší cestě, kterou ukončíme úspěchem a VY  budete spokojeni.

Budu Vás motivovat. Budu Vaším koučem i mentorem, díky tomuto spojení Vás rychle posunu vpřed. Dokážeme pojmenovat Vaše klíčové vlastnosti a využít je k dlouhodobému úspěchu. To se týká i firemních týmů, výstavby týmů, motivace a motivačních plánů týmů či jednotlivců v nich.

Podíváme se na silné a slabé stránky každého jednotlivce a uvidíte, že představy Vašich slabých stránek mohou být naopak velmi silnými stránkami, které společně dokážeme využít k Vašemu úspěchu a úspěchu týmu.

Neváhejte.Volejte 602 365 700

Můžete i psát, pro některé osoby je psaní lepší. Nic neodkládejte, pište hned tak, jak Vám plynou myšlenky, když tam budou překlepy, já Vám je vyčítat nebudu.

Interim manager a práce pro firmy

Veškeré zázemí je tvořeno společností SANCO, spol. s r.o. , která je na trhu od roku 1993, tedy již  27 let. Vše je účtováno  touto společností, která je plátcem DPH.

Pro firmy vystupuji jako interim manager s přesně určenou pozicí a pravomocemi řešení situací v týmu nebo s jednotlivci. Pracuji vždy pro majitele firmy nebo TOP management, ten je mi nadřízen. Běžně podepisuji mlčenlivost, což vidím jako jednu z profesionálních povinností.

Vždy se nejdříve ptám na potřebu společnosti. Vhodně položenými otázkami a odpověďmi na ně, potřebu spoluvytvářím a přesně definuji. Tak dochází k úspoře času a ihned se začíná pracovat.

 Jsem zván jako pozorovatel a konzultant do týmu TOP managementu, kde postupně řeším případná negativa a stávám se součástí týmu tak, že stojím v pozadí a manažeři jsou ti nositelé úspěchu. Tím v podvědomí funguji i jako kouč/mentor a firmu posunuji do vyššího patra úspěchu.

V komunikaci odstraňuji slovo problém a nahrazuji jej slovem situace, kterou pomáhám řešit.  Nejsem zvyklý na pomalé jednání a šetření si práce na jindy, což zjišťuji na mnoha místech personálních pozic. Především se zabývám personálním auditem, vytvářím, upravuji organogramy, reviduji popisy pracovního místa a vytvářím nové.

Pracuji pro střední firmy a velké společnosti, zajímavou součástí mojí práce je i práce pro začínající podnikatele, kde pomáhám stavět firmu doslova „ na nohy“. V oblasti krizového managementu pracuji sám, případně jsem součástí velkých řešitelských týmu, kde odpovídám v čase za personální segment společnosti.

Výhody externí spolupráce jsou tyto:

–          Pohled zvenčí rozklíčuje to, co vnitřní personál nevidí.

–          Kontrola nad celou činností je každodenní s jasnými týdenními výstupy.

–          Nastavujeme standardní komunikaci a time-management, který odhaluje rezervy.

–          Pozitivní jednání a reakce jsou „virem“ , který šířím ve všech směrech, hloubce každé firmy. Může se stát, že pracovník, který se „nenakazí“, musí odejít, nepatří do firmy.

–          Společně s managementem jdu jasně za stanoveným cílem na počátku.

–          Ekonomicky jsem srovnatelný s běžným managementem firmy.

–          Díky flexibilitě v čase a místě, multifunkčním znalostem opírajícím se o praktické zkušenosti, jsem velkou výhodou pro firmu.

–          Časová kapacita souvisí s jasně nastavenou dobou při prvním jednání a zadání úkolů.

Řešení marketing managementu firem v plné šíři a hloubce, tedy všechny segmenty:

–          Krizový management.

–          Personální management, především týmová komunikace.

–          Řízení lidských zdrojů, lean management.

–          Corporate identity, řešení PR, firemní kultura, prezentace uvnitř i vně firmy.

–          Výběrová řešení bez drahých agenturních služeb.

–          Marketingový mix.

–          Zavedení a řešení podnikových analýz a jejich pravidelné vedení a řešení výstupů z nich.

–          Motivace zaměstnanců, jejich hodnocení, systémy odměňovaní a věrnostní programy.

–          Zavádění speciální SWOT analýzy, a to personifikovaně s jasnými výstupy.

–          Týmový koučing/mentoring s využitím praktického mindfulness.

–          Time-management se zaměřením na využívání efektivních nástrojů, kterému předchází revize stavu ve firmě.

–          Vzdělávání personálu na všech úrovních organizačního schématu – vytvářím akademii firmy s jasným zaměřením na potřeby a úspěch firmy.

–          Controling a Balance Scorecard.

–          Strategické plány v odpovědnosti personálu v čase.

–          Obchodní aktivity,  např.: vytváření týmů obchodních zástupců, jejich výchova a kontrola.

–          Výstavba interiéru kamenných prodejen  co do oblasti komplexnosti a merchandisingu, včetně posouzení stavu u již fungujících prodejen.

Vždy systematicky pracuji s týmem manažerů, mým přímým nadřízeným je majitel firmy, společnosti, skupiny firem, jemu jsem odpovědný za svoji práci a ten mne platí. Do firmy nastupuji prakticky ihned po prvním jednání, vyslovení potřeb a stanovení podmínek, vše jde ráz na ráz.

Máte-li zájem o moji práci, volejte 602 365 700, či mi napište.

Odborné konzultace a pomoc s psaním bakalářských a diplomových prací. Ekonomika,marketing,management.

Studujete vysokou nebo střední školu a trápíte se s seminárními pracemi, bakalářskými či diplomovými pracemi?

Využijte pomoc v jednotlivých činnostech :

1) Výběr a zpřesnění tématu, cíle práce a metodiky
2) Hledání a zpracování dat
3) Výběr vhodné literatury pro  zpracování teoreticko/rešeršní  části práce
4) Konzultace ohledně způsobu tvorby a struktury teoreticko/rešeršní části práce
5) Konzultace citací a citačních pravidel
6) Analýza data pomoc se zpracováním praktické části práce, konzultace ohledně struktury a obshahu praktické části práce
7) Konzultace k závěrečnému shrnutí, výsledkům a výstupům práce
8) Kontrola a pomoc se zpracováním použitých zdrojů literatury
9) Gramatická a stylistická kontrola práce

Činnost

Cena – bakalářká práce

Cena – diplomová práce

Výběr a zpřesnění tématu, cíle práce a metodiky

500,-Kč

500,-Kč

Hledání a zpracování dat

Od 1.000 do 1.500,-Kč

Od 1.000 do 2.000,-Kč

Výběr vhodné literatury pro zpracování teoretické/rešeršní  části práce

Od 1.000 do 1.500,-Kč

Od 1.000 do 2.000,-Kč

Konzultace ohledně způsobu tvorby a struktury teoretické/rešeršní  části práce

 500,-Kč až 1.000,-Kč

500,-Kč až 1.200,-Kč

Konzultace ohledně citací a citačních pravidel

500,-Kč

1.000,-Kč

Analýza dat a pomoc se zpracováním praktické části práce, konzultace ohledně struktury a obsahu praktické části práce, formální zpracování grafů a tabulek

OD 2.000,-Kč do 3.000,-Kč
dle obtížnosti a rozsahu

Od 3.000,-Kč do 7.000,-Kč

dle obtížnosti a rozsahu

Konzultace k závěrečnému shrnutí, výsledkům a výstupům práce, příprava na obhajobu – komunikace, řeč těla.

OD 2.000,-Kč do 2.500,-Kč

OD 2.500,-Kč do 3.500,-Kč

Kontrola a pomoc se zpracováním použitých zdrojů/literatury

OD 1.000,-Kč do 1.500,-Kč

OD 1.500,-Kč do 2.000,-Kč

Gramatická a stylistická kontrola práce

200,-Kč / stranu A4

200,-Kč / strau A4

Ceny při pomoci se seminárními pracemi se odvíjejí individuálně.

Napište mi >>

Workshopy

1)      Od roku 1993 jsem prošel v oblasti vzdělávání personálu mnoha firmami prakticky  ve všech oblastech trhu.

2)      Vyučoval jsem  a vyučuji obchodní dovednosti, komunikaci, typologii osobnosti, self management, time-management, umění radit se na poradách, team building, umění prezentace a dalších, vždy dle potřeby manažerů.

3)      Ve workshopech mám dvě role, jednou je lektorská role druhou trenérská. V seminářích je to pouze role lektorská, proto se raději zaměřuji na workshopy.

4)      Zaměřuji se především na korporátní klientelu a uzavřené workshopy, kde představuji velmi zajímavé know – how, díky němuž  okamžitě po ukončení workshopu či firemního semináře dochází k pozitivním změnám v týmech a u  jednotlivců.

5)      Často se v určitých spirálách času do firem vracím a posunuji vzděláváním týmy vpřed.

6)      Vždy se ptám na potřebu společnosti. Vhodně položenými otázkami a odpověďmi na ně, potřebu spoluvytvářím a přesně  definuji. Tak dochází k úspoře času a ihned se naplánuje firemní akademie.