Mými službami získáte

 • Především klid a nic Vás nevyvede z míry všednosti, vše zvládnete.
 • Naučím Vás naslouchat sobě i ostatním.
 • Nebudete používat slovo problém, protože nebudete mít problémy.
 • Dovedete si uspořádat svůj život tak, abyste byli šťastní, či šťastnější.
 • Dovedete si vydělat, či přijít na mimořádné peníze.
 • Ceník služeb:
  Kouč/mentor : 6.000,-Kč/ 60 minut, minimum jsou dvě hodiny.
  3 měsíčni sezení : 4.500,-Kč/ 60 minut, minimum jsou 2 hodiny.
  Worshopy dle Vaší potřeby : 18.000,-Kč/ 9.00-17.00 .
  Ceny jsou bez 21.% DPH.

Chcete změnit či zlepšit svůj současný stav?
Jestliže ano, volejte ihned jak dočtete tuto větu: 602 365 700

IMG_0714 (2)_cut

Koučing / mentoring

Osobní, firemní a týmový koučink / mentoring, motivační plány.

Pro podnikatele

Pro začínající podnikatele, kteří hledají motivaci a směr svého podnikání, potřebují postavit firmu. Pro současné podnikatele, kteří chtějí východiska z krize či pomoci se strategickým plánem, řešit různé nepříjemné personální situace.

Pro studenty

Pomoc studentům VŠ a SŠ v krizových situacích, řešení seminárních, bakalářských a diplomových prací.

Workshopy

Otevřené a uzavřené workshopy pro asistentky, obchodní zástupce, střední a TOP management.

Management vlastního zdraví, environment a ekologická domácnost

Jdeme po společné cestě zdravého života……

Vše pro muže a ženy, studenty/tky od 15ti let.
Studenti i v doprovodu rodičů při klíčovém rozhodnutí, kam jít studovat, jak si vše promyslet a udělat správná rozhodnutí.

Cítíte potřebu udělat klíčová rozhodnutí a změnit se?
Chcete, aby se Vaše myšlenky utřídily a věci hnuly tím správným směrem?
Budu se Vám individuálně věnovat. 

Chcete si objednat mé služby nebo se jen nezávazně informovat?
Napište mi prosím pěkně zprávu nebo zavolejte na tel.: 602 365 700,  třeba i o půlnoci.

Koučink / mentoring

Kouč je vlastně trenér, které trénuje v jakékoliv oblasti ať je to sport či management. Koučink vyhledávají lidé, kteří chtějí růst, mají odpovědnost v čase, v řešení různých úkolů a cílů. Kouč umí naslouchat, je spravedlivý.

Mentor je pomocník-rádce druhého, převážně mladšího člověka, ukazuje mu cestu, využívá přitom svých obrovských teoretických zkušeností, podložených praktickými zkušenostmi. Těmito zkušenostmi poučuje a předává je, tak napomáhá jeho sebepoznání.Mentor si zachovává objektivitu, důslednost, umí naslouchat.

Spojení role kouče a role mentora je velkou možností posouvat rychle člověka kupředu. Předpokladem je, že TEN dotyčný chce. Spojení kouče/mentora je vhodné nejen pro mladé, ale i starší lidi, pokusím se zde nastínit věkovou skupinu od 18 do 65let. 

V současné situaci po pandemii to pořád bude jinak než před ní. U personálu, podnikatelů, ale i zaměstnanců  se projevují různé mentální stavy. Najednou i zkušený člověk neumí  své cíle roztřídit, pojmenovat, stanovit  strategický program a přesto chce jít kupředu a rozvíjet své schopnosti, nechce TO vzdát!

Jedná se o člověka, který se cítí bezmocný, prokrastinuje, vymlouvá se, začíná hovořit o vyhoření. Stále se v něm pere, zda to zvládne, přitom to chce zvládnout, propadá najednou i lenosti, chtěl by vše zaspat a probudit se v bezproblémovém prostředí. Časově tento stav již trvá delší dobu, dny, týdny.

Cítíte se tak? Budu se Vám individuálně věnovat.

Máte potřebu udělat klíčová rozhodnutí a změnit se, od toho jsem zde.

Často se setkávám s lidmi, kteří se určitým způsobem stydí za svůj momentální stav, domnívají se, že jim pomůže kamarád či kamarádka, opak je velkou pravdou  dalšího nezdaru.

Nebojte se zavolat – 602 365 700

Mé postupy jsou opřeny o zkušenosti z praxe podložené studiem lidského vědomí a neustálým zkoumáním typologie člověka. Každý člověk je jiný, s každým se musí umět pracovat jinak, především tak, aby  se dosáhlo jeho potřeb a uspokojení. To však neznamená, že Vás budu “šetřit”, půjdu s Vámi po Vaší cestě, kterou ukončíme úspěchem a VY  budete spokojeni.

Budu Vás motivovat. Budu Vaším koučem i mentorem, díky tomuto spojení Vás rychle posunu vpřed. Dokážeme pojmenovat Vaše klíčové vlastnosti a využít je k dlouhodobému úspěchu. To se týká i firemních týmů, výstavby týmů, motivace a motivačních plánů týmů či jednotlivců v nich.

Podíváme se na silné a slabé stránky každého jednotlivce a uvidíte, že představy Vašich slabých stránek mohou být naopak velmi silnými stránkami, které společně dokážeme využít k Vašemu úspěchu a úspěchu týmu.

Neváhejte.Volejte 602 365 700

Můžete i psát, pro některé osoby je psaní lepší. Nic neodkládejte, pište hned tak, jak Vám plynou myšlenky, když tam budou překlepy, já Vám je vyčítat nebudu.

Interim manager a práce pro firmy

Veškeré zázemí je tvořeno společností SANCO, spol. s r.o. , která je na trhu od roku 1993, tedy již  27 let. Vše je účtováno  touto společností, která je plátcem DPH.

Pro firmy vystupuji jako interim manager s přesně určenou pozicí a pravomocemi řešení situací v týmu nebo s jednotlivci. Pracuji vždy pro majitele firmy nebo TOP management, ten je mi nadřízen. Běžně podepisuji mlčenlivost, což vidím jako jednu z profesionálních povinností.

Vždy se nejdříve ptám na potřebu společnosti. Vhodně položenými otázkami a odpověďmi na ně, potřebu spoluvytvářím a přesně definuji. Tak dochází k úspoře času a ihned se začíná pracovat.

 Jsem zván jako pozorovatel a konzultant do týmu TOP managementu, kde postupně řeším případná negativa a stávám se součástí týmu tak, že stojím v pozadí a manažeři jsou ti nositelé úspěchu. Tím v podvědomí funguji i jako kouč/mentor a firmu posunuji do vyššího patra úspěchu.

V komunikaci odstraňuji slovo problém a nahrazuji jej slovem situace, kterou pomáhám řešit.  Nejsem zvyklý na pomalé jednání a šetření si práce na jindy, což zjišťuji na mnoha místech personálních pozic. Především se zabývám personálním auditem, vytvářím, upravuji organogramy, reviduji popisy pracovního místa a vytvářím nové.

Pracuji pro střední firmy a velké společnosti, zajímavou součástí mojí práce je i práce pro začínající podnikatele, kde pomáhám stavět firmu doslova „ na nohy“. V oblasti krizového managementu pracuji sám, případně jsem součástí velkých řešitelských týmu, kde odpovídám v čase za personální segment společnosti.

Výhody externí spolupráce jsou tyto:

–          Pohled zvenčí rozklíčuje to, co vnitřní personál nevidí.

–          Kontrola nad celou činností je každodenní s jasnými týdenními výstupy.

–          Nastavujeme standardní komunikaci a time-management, který odhaluje rezervy.

–          Pozitivní jednání a reakce jsou „virem“ , který šířím ve všech směrech, hloubce každé firmy. Může se stát, že pracovník, který se „nenakazí“, musí odejít, nepatří do firmy.

–          Společně s managementem jdu jasně za stanoveným cílem na počátku.

–          Ekonomicky jsem srovnatelný s běžným managementem firmy.

–          Díky flexibilitě v čase a místě, multifunkčním znalostem opírajícím se o praktické zkušenosti, jsem velkou výhodou pro firmu.

–          Časová kapacita souvisí s jasně nastavenou dobou při prvním jednání a zadání úkolů.

Řešení marketing managementu firem v plné šíři a hloubce, tedy všechny segmenty:

–          Krizový management.

–          Personální management, především týmová komunikace.

–          Řízení lidských zdrojů, lean management.

–          Corporate identity, řešení PR, firemní kultura, prezentace uvnitř i vně firmy.

–          Výběrová řešení bez drahých agenturních služeb.

–          Marketingový mix.

–          Zavedení a řešení podnikových analýz a jejich pravidelné vedení a řešení výstupů z nich.

–          Motivace zaměstnanců, jejich hodnocení, systémy odměňovaní a věrnostní programy.

–          Zavádění speciální SWOT analýzy, a to personifikovaně s jasnými výstupy.

–          Týmový koučing/mentoring s využitím praktického mindfulness.

–          Time-management se zaměřením na využívání efektivních nástrojů, kterému předchází revize stavu ve firmě.

–          Vzdělávání personálu na všech úrovních organizačního schématu – vytvářím akademii firmy s jasným zaměřením na potřeby a úspěch firmy.

–          Controling a Balance Scorecard.

–          Strategické plány v odpovědnosti personálu v čase.

–          Obchodní aktivity,  např.: vytváření týmů obchodních zástupců, jejich výchova a kontrola.

–          Výstavba interiéru kamenných prodejen  co do oblasti komplexnosti a merchandisingu, včetně posouzení stavu u již fungujících prodejen.

Vždy systematicky pracuji s týmem manažerů, mým přímým nadřízeným je majitel firmy, společnosti, skupiny firem, jemu jsem odpovědný za svoji práci a ten mne platí. Do firmy nastupuji prakticky ihned po prvním jednání, vyslovení potřeb a stanovení podmínek, vše jde ráz na ráz.

Máte-li zájem o moji práci, volejte 602 365 700, či mi napište.

Odborné konzultace a pomoc s psaním bakalářských a diplomových prací. Ekonomika,marketing,management.

Studujete vysokou nebo střední školu a trápíte se s seminárními pracemi, bakalářskými či diplomovými pracemi?

Využijte pomoc v jednotlivých činnostech :

1) Výběr a zpřesnění tématu, cíle práce a metodiky
2) Hledání a zpracování dat
3) Výběr vhodné literatury pro  zpracování teoreticko/rešeršní  části práce
4) Konzultace ohledně způsobu tvorby a struktury teoreticko/rešeršní části práce
5) Konzultace citací a citačních pravidel
6) Analýza data pomoc se zpracováním praktické části práce, konzultace ohledně struktury a obshahu praktické části práce
7) Konzultace k závěrečnému shrnutí, výsledkům a výstupům práce
8) Kontrola a pomoc se zpracováním použitých zdrojů literatury
9) Gramatická a stylistická kontrola práce

Činnost

Cena – bakalářká práce

Cena – diplomová práce

Výběr a zpřesnění tématu, cíle práce a metodiky

500,-Kč

500,-Kč

Hledání a zpracování dat

Od 1.000 do 1.500,-Kč

Od 1.000 do 2.000,-Kč

Výběr vhodné literatury pro zpracování teoretické/rešeršní  části práce

Od 1.000 do 1.500,-Kč

Od 1.000 do 2.000,-Kč

Konzultace ohledně způsobu tvorby a struktury teoretické/rešeršní  části práce

 500,-Kč až 1.000,-Kč

500,-Kč až 1.200,-Kč

Konzultace ohledně citací a citačních pravidel

500,-Kč

1.000,-Kč

Analýza dat a pomoc se zpracováním praktické části práce, konzultace ohledně struktury a obsahu praktické části práce, formální zpracování grafů a tabulek

OD 2.000,-Kč do 3.000,-Kč
dle obtížnosti a rozsahu

Od 3.000,-Kč do 7.000,-Kč

dle obtížnosti a rozsahu

Konzultace k závěrečnému shrnutí, výsledkům a výstupům práce, příprava na obhajobu – komunikace, řeč těla.

OD 2.000,-Kč do 2.500,-Kč

OD 2.500,-Kč do 3.500,-Kč

Kontrola a pomoc se zpracováním použitých zdrojů/literatury

OD 1.000,-Kč do 1.500,-Kč

OD 1.500,-Kč do 2.000,-Kč

Gramatická a stylistická kontrola práce

200,-Kč / stranu A4

200,-Kč / strau A4

Ceny při pomoci se seminárními pracemi se odvíjejí individuálně.

Napište mi >>

Workshopy

1)      Od roku 1993 jsem prošel v oblasti vzdělávání personálu mnoha firmami prakticky  ve všech oblastech trhu.

2)      Vyučoval jsem  a vyučuji obchodní dovednosti, komunikaci, typologii osobnosti, self management, time-management, umění radit se na poradách, team building, umění prezentace a dalších, vždy dle potřeby manažerů.

3)      Ve workshopech mám dvě role, jednou je lektorská role druhou trenérská. V seminářích je to pouze role lektorská, proto se raději zaměřuji na workshopy.

4)      Zaměřuji se především na korporátní klientelu a uzavřené workshopy, kde představuji velmi zajímavé know – how, díky němuž  okamžitě po ukončení workshopu či firemního semináře dochází k pozitivním změnám v týmech a u  jednotlivců.

5)      Často se v určitých spirálách času do firem vracím a posunuji vzděláváním týmy vpřed.

6)      Vždy se ptám na potřebu společnosti. Vhodně položenými otázkami a odpověďmi na ně, potřebu spoluvytvářím a přesně  definuji. Tak dochází k úspoře času a ihned se naplánuje firemní akademie.

Management vlastního zdraví a investic

Máte-li ošetřeno své zdraví, můžete tvořit, pracovat, investovat a bavit se.

Ucelený soubor péče o své zdraví Vám umožní vydělávat peníze a zároveň je chytře investovat a opět vydělávat peníze a zajet si na skvělou dovolenou a tím pečovat o své tělo, o sebe sama….až se stát investorem a mít finanční nezávislost. Bez péče o své zdraví to však sice také jde, ale těžce.

Být zdravým znamená moderní myšlení, moderní technologie, moderní využití svých vlastních schopností, které jsou stavebními kameny současného života. Vše ostatní jsou jenom spekulativní úvahy. Nezabývám se spekulacemi, ukazuji a vedu k přímému řešení.

Nabízím Vám souhrnné řešení, společně plníme Váš plán k finanční nezávislosti. Vše je pouze o Vás, já Vám ukážu možné cesty.

Čím dříve zavoláte, tím více získáte pro sebe. Čas neúprosně běží. Nenechte ho běžet jen tak, je třeba rychle jednat. To tak je.

Můj telefon je 602 365 700.