Vážené dámy, vážení pánové,
dovolte mi, abych se Vám představil a zároveň Vám popřál dobrého dne.

Jmenuji se Miroslav Sanytrák a toto je příběh
kouče / mentora,
experta v oblasti marketing managementu.
IMG_0714 (2)_cut

Psal se rok 1975, byly Vánoce  a moje maminka mi dala pod stromeček knihu, kterou napsal John McNiel a jmenuje se “Poradce”. Četl jsem ji tenkrát hltavě. Tahle kniha ovlivnila celý můj budoucí život. 

Současný stav

Jako expert v oblasti marketing managementu jsem najímán do projektů, kde působím jako poradce, kouč/mentor a díky své multifunkčnosti někdy i jako fotograf, spolupracuji s odděleními PR, reklamy, snažím se předávat dlouholeté  a hluboké zkušenosti všem, kteří o to mají zájem. Samostatně působím jako poradce jak vznikajících, tak již trvajících firem, jako lektor vzdělávacích kurzů, jako člen týmů projektů v různých oblastech trhu. Svoji přítomnost v podnikatelských subjektech vidím v podoblastech marketing managementu, a to především v oblasti personálního managementu, kde jsem odpovědným za tvorbu, vedení a řízení týmů, jejich koučink/mentoring, za tvorbu popisů pracovní činnosti a konec konců i za prezentaci a komunikaci uvnitř i navenek. Když management pochopí moji multifunkčnost vzdělání podloženého praktickými zkušenosti a umění empatie k různým pracovníkům na různých pozicích, rychle posouvám firmu kupředu. Řeším i osobní nepříjemné situace jednotlivce, které stojí vždy za neúspěchem přitom odpovědného bezproblémového  pracovníka. Vždy hledám podstatu věci. Ke své práci přistupuji vždy zodpovědně  a vážím si každého pracovníka firmy. Pracuji po celé České republice,  mnohdy spím po penzionech a do firem, které pracují ve směnném provozu,  docházím i v noci.  Často v projektech nejsem ani jmenován, stojím v pozadí jako šedá eminence a náramně mne to baví.

Profesionální zkušenosti  v oblasti marketing managementu v plné šíři působení středních a velkých firem.  

1)  Personální management – vytváření osobních modulů, nábor a výběr zaměstnanců, firemní kultura, vedení porad, totální kvalita,  řízení lidských zdrojů. Součástí mé práce jsou self management, mobbing, brand building, řízení lidských zdrojů, synergie a efektivita týmů, time management, monitoring zaměstnanců – snímky pracovního dne jednotlivce a celého týmu a z toho vyvození potřebnosti pozic, efektivnosti pracovního prostředí a pracovního nasazení.  Krizový management a personální audit.

2) Lektorská činnost: Psychologie prodeje, komunikace a řeč těla, obchodní dovednosti, merchandising, controlling. Analýzy např.: SWOT, BCG, ABC, PESTE, konkurenční. Vytváření a řízení call centra.  Prezentační dovednosti a self management.

3) Prezentace a PR: Dlouholeté zkušenosti v oblasti vydavatelské činnosti. Profesionální zkušenosti v oblasti výstavnictví a fotografie, pomoc firmám při prezentaci na výstavách. Reklama a media, tvorba reklamy v časopisech, PR články, tvorba firemních časopisů.

Historie
První setkání s pojmem marketing management.

Po nástupu na průmyslovku jsem pořád měl v hlavě svůj cíl-stát se v budoucnosti poradcem firem. V roce 1984 jsem se oženil a krátce na to nás v Unhošti navštívil rodinný přítel a kamarád pan MN , který se akorát vracel z USA, kde v té době působil. Přivezl mi materiály z World Trade Center a já je opět hltavě pročítal. Internet v té době neexistoval, zahraniční časopisy k dispozici nebyly a jenom díky svému zájmu jsem, už opravdu nevím kde, získal informace o marketing managementu. Pracoval jsem jako technik-vrchní mistr koksovny Poldi SONP Kladno na Koněvu.  Měl jsem pod sebou ve svých 24 letech přes 240 zaměstnanců ve čtyřech samostatných na sebe navazujících “továrnách”, které zpracovávaly koksárenský plyn. Prý jsem byl nejmladším vrchním mistrem koksovny v celém RVHP, to tak prostě tenkrát bylo. Pro svoje organizační a komunikační schopnosti jsem se všemi zaměstnanci vycházel a dnes to bude znít jako pohádka-byli tam i tací, kteří se podepisovali třemi křížky, dnes bychom řekli sociálně slabší a mentálně retardovaní. Přesto všechno jsem se jim dokázal přiblížit tak, že jsem neměl žádné nepříjemné situace. Po letech po ukončení koksovny jsem některé potkával na Kladně a vždy se k mé sobě hrdě hlásili: “Pán Sanytrak, no, jak se mate?”. “S Vámi se mi pracovalo dobře”. Na koksovně jsem začínal jako dělník benzolové továrny, kde staří fachmani uměli připravit až 96% benzol.  Na tehdejší dobu s tehdejší technologii to byl skoro zázrak. Vše jsem se pozorně  učil, velkým průvodcem a učitelem byli dva mistři, pan P a pan Š. Nabrané  zkušenosti jsem potom využíval už jako jejich nadřízený. Počátky mojí práce na pozici vrchního mistra byly velice složité, především pro můj věk, neboť jsem musel řídit pět mistrů na ranních, odpoledních a nočních směnách v doslova rozhašeném provoze, který se udržoval na pokraji bezpečnosti práce.  Po ukončení provozu jsem nastoupil do ekonomického útvaru POLDI SONP pamatuji si, jak jsme plánovali energie do roku 2006. Tam byla parta lidí, která si uměla ve všem vyhovět, dnes takový tým často pohledat. Zde jsem pracoval zhruba do roku 1991, kde jsem ukončil svoji činnost díky reorganizaci, mládí a své podnikatelské činnosti.

První podnikatelské kroky a zkušenosti s prací ve státní správě.
Podnikat jsem začal už v před rokem 1989  podle zvláštní vyhlášky, živnostenský zákon přišel později  a to ve fotografické činnosti. Ihned po propuštění z SONP mne oslovil tehdejší starosta města Unhoště, zda bych nechtěl nastoupit jako úředník tvořícího se živnostenského oddělení města. Nastoupil jsem  a vydržel v této pozici na den přesně 2 roky. Tenkrát to byla doba budování  nové tvořící se podnikatelské sféry. Zde jsem především dále využil svých znalostí a zkušeností v DTP a vydavatelské činnosti a spoluzakládal jsem první časopis města Unhoště. Od roku 1993 jsem se stal kronikářem města, zde stále nabírám zkušenosti práce s lidmi a historickými materiály.

První velká pozice.
Po dvou letech práce na úřadě a mohutném proniknutí do živnostenského zákona mne oslovil majitel Kladenské uhelné a.s. abych nastoupil na místo generálního ředitele a předsedy představenstva. U výběrového řízení se mne jeden pracovník zeptal čím topím, odvětil jsem uhlím a koksem, on na to : „Víte, že jste naším potenciálním zlodějem, chcete u nás ještě pracovat?“ odpověděl jsem, že nekradu a že pracovat chci . To místo jsem tenkrát dostal. Stále jsem však pracoval jako OSVČ a společnost dokonale využila mých schopností jak fotografických, tak vydavatelských, především ve vytváření reklamy a PR. Potom jsem pracoval prakticky na volné noze, jako OSVČ. Vše se vždy prolínalo, po prvních studiích marketing managementu jsem založil svoji první společnost týkající se vzdělávání  a poradenské činnosti (1993) .  

Část pro mne  zajímavých úspěchů a zkušeností v různých oblastech.
Jako student průmyslovky jsem používal z ciziny dovezenou kalkulačku Texas Instruments, v rámci své poradenské činnosti  jsem měl tu čest uvést tuto značku na náš trh a vše se povedlo, jsem na to patřičně hrdý. V rámci prodeje automobilů  jsem  měl tu čest pracovat v oblasti personalistiky pro zastoupení Ferrari / Maserati , dřívější společnost HP -Exluziv, s.r.o. Jsem hrdý na spoluautorství tehdejší ochranné známky, zajišťoval jsem přesný nákres z jedním nejvýznamnějších malířů,  její první návrhy mám ještě v archivu.

Jedno dlouhé období jsem pracoval  jako ředitel strategického marketingu a personálního managementu Centra FotoŠkoda, Vodičkova 37, Praha 1. Toto je samostatný příběh člověka, který učil nejen své spolupracovníky,  ale určitým způsobem po mnoho let ovlivňoval i dění a myšlení na fotografickém trhu v oblasti reklamy, personálu atd. Nebyl jsem na to sám, měl jsem kvalitní spolupracovníky. Vše bude k přečtení v připravované knize, kde budou odhaleny systémy práce vedoucích pracovníků různých fotografických firem, jejich komunikace a metody příjmu zaměstnanců. Opět jsem byl spoluautorem současné ochranné známky firmy. Stál jsem u zrodu a byl jsem garantem fotografické školy Centra FotoŠkoda. V oblasti fotografie, která je mým velkým koníčkem, působím již 20 let jako kurátor galerie Klubu Koníček v Lucerně. Stále, ač sporadicky, učím fotografii dospělé lidi, kteří se nyní vracejí i ke klasické fotografii. Ve společnostech dávám kondice asistentkám, sekretářkám, obchodním zástupcům, které učím kompozici a přesné vystižení tématu jejich dokumentační práce či práce pro e-shopy.  

V oblasti hraček jsem byl strůjcem ochranné známky POMPO a vždy, ať jsem kdekoliv a vidím z dálky POMPO, prostě tam musím zajít a když vidím usměvavé prodavačky  a příjemné prostředí, pochlubím se, že jsem strůjcem této značky. S majitelem se scházíme a vidíme docela dost často, nedávno jsem mu to řekl, trochu se strachem a pokorou, že jsem se takhle chlubil, on na to: “Jo jo, to jsi udělal dobře, vždyť je to pravda”.  Jako bych vypil Red Bull , narostla mi křídla, děkuji Vládimíre.  Mnoho pracovníků různých hračkářských firem prošlo mými vzdělávacími programy. Působím v tomto segmentu dodnes  jako kouč/mentor a personální poradce.

Práce na vysokých školách.
Pracoval jsem  v týmu, který působil ve Vzdělávacím a výcvikovém programu prezentace a komunikace na stavební fakultě ČVUT za podpory EU. Po ukončení programu jsem ještě několik let učil studenty a doktorandy  umění prezentace a komunikace. Současně jsem několikrát učil tuto problematiku i studenty Institutu tvůrčí fotografie FPF Slezské univerzity v Opavě. V rámci své vědecké činnosti dostávám k posouzení různé projekty, kde jsem oslovován pro své široké praktické zkušenosti jako posuzovatel a hodnotitel různých výzkumů především v oblasti personálního managementu. Funguji jako kouč/mentor studentů středních a vysokých škol, kterým pomáhám v jejich potřebách se dál rozvíjet, pomáhám s bakalářskými, diplomovými i desertačními pracemi. Když mi to čas dovolí, zabývám se i určitou výzkumnou činností v oblasti personálního managementu.  

Pracuji a pracoval jsem pro firmy z různých oblastí podnikatelské činnosti, např.:

Výpočetní technika, fototechnika, elektronika a software:

ASEI,s.r.o,ROBINCO CS,a.s.,FOTOTECHNIKA A VIDEO, Centrum FotoŠkoda, Akermann electronic Praha,s.r.o., Top electronic, s.r.o., Correct – J.Ježek, McTech servis, s.r.o., SAT-NET,s.r.o., SUPRA, s.r.o., SUPRA Praha,s.r.o., DUHA, mobilní telefony , FUJIFILM CZ, s.r.o., Maděra & Šípek, spol. s r.o.

Hračky a oděvy:
Petr Kvasnička-TIS, MPK-ing.Šůla, POMPO, POMPO TOYS, s.r.o., Zapf Creation AG,MODEL,s.r.o., Modulshop, s.r.o., D.Fuksová-Čtyřlístek, Besta Plus, s.r.o., Centos, a. s., DSM, Babypartner +S-M Group,s.r.o., Pexi, s.r.o., FAROfactory, s.r.o.

Automobilový průmysl:

AUTO FRANK,s.r.o., KAROSERIE,a.s., Molčík a Hermann Valtice, AutoR.s.r.o. , Auto Jarov, s.r.o. ,SAKU-František Křivský, ADSUM, s.r.o., Autodráb, s.r.o., HP-Exclusiv, s.r.o., SEWO, spol. s r.o., Prettl Automotive Czech s.r.o.

Leasingové a finanční společnosti:

QUESTUS, a.s.,VIVA leasing,a.s. ,Management & Finance, a.s., DELTA GROUP,a.s. ,DELTA LEASING Co.,a.s.,Partners,a.s.

Energie, nábytkářský, strojírenský průmysl,architekti :

Pražská plynárenská,a.s., Kladenská uhelná, a.s., Armaturka Česká Třebová,a.s., Dřevospol, s.r.o., Ing.arch.L.Sekal-AALS, AVL,a.s. , ASSA ABLOY ES PRODUKTION ,s.r.o. , Replastic,s.r.o., 3E Praha Engineering,a.s.,

Media, vydavatelství a agentury:

MusicModelTrust, s.r.o., ATEMI,s.r.o, VIA STILE, s.r.o., Petr Wimmer – Realit, Agentura IMAGE, s.r.o., ESPRIT Bohemia, s.r.o., ANAG, s.r.o., Media In, RNDr.M.Blažková , ABRI, s.r.o., Rukopis,s.r.o.

Developerství a byty.

Bytoinvest Co.,s.r.o.,UBM Bohemia,s.r.o

Kluby a organizace.

ČESKÁ FORMULE KLUB v AČR, UNIFY ČR, Fites, z.s.

Osobní údaje a vzdělání:


Titul:                                       Bc., MBA, Ph.D.

Datum narození:                   31.1.1960

Rodinný stav:                         ženatý

Adresa trvalého bydliště:     27351 Unhošť, U Pily 944

Telefon:                                   602 365 700

E-mail:                                     mirek@miroslavsanytrak.cz

Skype:                                      Miroslav.Sanytrak

Vysokoškolské vzdělání:
1997 : Filozofická fakulta univerzity Palackého v Olomouci – andragogika v profilaci na personální management: bakalář, Bc. Diplomová práce na téma Personální zajištění lektorů vzdělávací společnosti

2003: Newport University : Master of business administration (MBA).  Diplomová práce Realizace personálního zajištění externích lektorů vzdělávacího zařízení

2013: Newport University : Ph.D. Dizertační práce Aplikace manažerských metod na současný personální management 

Další vzdělání:

1979 : SPŠ – hutnická a hornická Kladno-Sítná


1993 : Osvědčení  a Diplom – Švýcarská vzdělávací nadace Transfer:Podnikové hospodářství a management

1995 : Certifikát NEBSM London : Řízení lidských zdrojů, řízení informací, řízení finančních zdrojů, řízení výrobků a služeb.
2014 : Osvědčení : BOZP

2016 : Osvědčení: Lektorská činnost pro oblast BOZP, PO, ŽP

Členství v organizacích:
FITES, ČAW, ČMA, EMCC, Syndikát novinářů
, SČF, AČR

Tresní restřík : Bezúhonný

Lustrační osvědčení : Negativní