Firemní kultura II.

Navazuji na předcházející první část Firemní kultura I , přičemž se dnes budu zabývat možnostmi rozčlenění určitých typů firemní kultury. Opakuji však stále, že zařadit firemní kulturu do jakýchkoliv „šuplíků“ je stále otázka ožehavá.

Nejdříve mi dovolte připomenout dvě základní funkce firemní kultury-první, kulturu vnější, která by se měla zabývat především způsobem určité adaptability na podmínky okolí a image – tváří, jak se firma prezentuje a jak je především vnímána zvenčí. Druhou funkcí je kultura vnitřní, což je způsob integrace uvnitř firmy, tedy jak je firma svými zaměstnanci vnímána uvnitř. Jedná se především o normy chování, záměry firmy, přístupy a hodnoty. Další fází vnitřní kultury můžeme pojmenovat strategii firmy, resp. průbojnost strategie firmy.

Fungující kulturu firmy podmiňují určité faktory. Můžeme říci zdravé faktory působení na kulturu firmy – ujasnění měřítek úspěchu firmy, způsoby kompetencí, důvěra a získávání důvěry, získávání vlivu, chápání cílů, prezentace cílů firmy a firmy jako takové a mnoho dalších . Firemní kultura a pokus jejího rozčlenění do určitých typů je náplní několikahodinové přednášky . V případě určení firemní kultury se jedná o mnohá pozorování a vnímání firmy jako celku. Po analýze je možné pojmenovat firemní kulturu, případně vytvořit firemní kulturu pro zdárnost a působení firmy. Firma, podnik, organizace je živým organismem a podléhá určitému vývoji od zrodu ke zralosti firmy, případně k zániku. I zde můžeme rozlišovat určité druhy firemní kultury.

Změny ve firemní kultuře jsou častou otázkou firem v jejich růstu a rozvoji. Proč firemní kulturu analyzovat a měnit? Bude změna kultury firmy přínosem pro firmu? Je naopak jakousi obavou ? Na co jsou žádoucí orientace změny firemní kultury? Jaké okolnosti ovlivňují změnu firemní kultury? Tyto a další otázky se pokusím zodpovědět v dalším pokračování “Firemní kultura III “.

2
Podobné články
Aktuální názory

Šedá personalistika

Šedá personalistika zaměstnanosti v ČR dost podstatně souvís s šedou ekonomikou a zajištěním budoucnosti důchodů.

Čti více >>