Blog

Tajná řeč těla

Tvář a výrazy tváře

Tvář a výrazy tváře Face to Face, tváří v tvář, kdy se lidé setkávají při jednáních v stoje, v sedě, pozorují každý tu

Čti více >>
Tajná řeč těla

Komunikace a chtít vítězit

Komunikace a chtít vítězit Ve své profesionální práci se zabývám personálním managementem a řídím společnosti v oblasti lidských zdrojů, často

Čti více >>
Tajná řeč těla

Oči

Oči Oči jsou velmi důležité při komunikaci.  V této kapitole nebudeme zabývat řečí tváře jako celku. Podíváme se pouze na

Čti více >>
Tajná řeč těla

Ruce

Ruce Ruce jsou jednou z nejdůležitějších části tajné řeči těla.  Někdo je nechává ležet, jiný stále něco žmoulá, jiný si

Čti více >>
Manažerská abeceda

Asertivita

Asertivita Asertivita je v podstatě zručnost, nelze ji zdědit, ale pouze naučit. Asertivita je dokonalé zvládnutí nejprve sebe sama a

Čti více >>