Komunikace a chtít vítězit

Ve své profesionální práci se zabývám personálním managementem a řídím společnosti v oblasti lidských zdrojů, často koučuji majitele či vrcholové manažery firem, jsem jejich osobním poradcem.  50% každého úspěchu je kvalitní komunikace, část je asertivita jednotlivce a zbytek organizační schopnosti a samozřejmě rozhled a znalosti oboru.

V posledních letech se setkávám se supermanažery, kterým je dána autorita dosazením na pozici např.ředitele. Jejich skutečná práce však neodpovídá tomu, co očekává jejich okolí. Je to dáno tím, že mají určité jistoty práce a nejsou dostatečně motivování k dalším výkonům.

V oblasti komunikace již v 19.století známý antropolog A.Mehrabian vypočítal, že 58 % porozumění je v komunikaci člověka s člověkem  dáno neverbální komunikací, známou pod pojmem tajná řeč těla. Se současnými znalostmi psychologie a pozorování v oblasti komunikace se osobně přikláním k 65 % dané tajné řeči těla ( pro pozorovatele s praxí) a zbytek je dán kvalitou řeči a dalších faktorů.

V týmové spolupráci, kde tým spolu pracuje minimálně 4 měsíce, stačí pouze pohled a gesto, aby vše probíhalo s profesionální precizností, čímž je často dosaženo nejlepších výsledků. Vlastnosti každého člověka si lze dokonale přečíst z fotografií pořízených jak v „civilním“,  tak pracovním prostředí, pohledem a analýzou tajné řeči těla. Fotografie tajné řeči těla umožní čtenáři ještě to, že se k ním může stále vracet, analyzovat a posuzovat vše se skutečností, případnou slovní komunikací. Když si srovnáme fotografie v určitém časovém období, budeme je analyzovat z pohledu řeči těla, můžeme určitým způsobem vysledovat změny v každém člověku. Nemůžeme však prosím říci, a tomu dávám velký důraz, že znalostí tajné řeči těla získáme veškeré projevy osobnosti člověka. Jedná se o určitou jednu část  z celkového koláče znalosti určité osoby.

Člověk v jakékoliv manažerské pozici a nejen manažerske, chodí do práce s touhou vítězit, ale je mu to málo platné, když nemá patřičný nástroj. To je to pravé, čím se musí manažeři v oblasti personálního managementu především zabývat, neboť člověka sice platí dle smlouvy, ale výsledky tento člověk nemůže odevzdat. Tento člověk potom čeká už jen na příležitost odejít jinam, kde bude mít patřičný nástroj odpovídající jeho schopnostem. Ve chvíli bezmoci, už nejde ani o peníze dané jakoukoli smlouvou, ale o osobní uspokojení a osobní prestiž. Nejen u sportovců je touha vítězit. Manažer na jakékoliv pozici, v případě, že nechce být vítězem, je sice manažerem, jeho platnost pro jakoukoliv společnost či tým však nemá valnou cenu. 

Otázky nakonec:

Máte touhu vítězit, máte nástroje pro svoji práci, máte motivaci ?
Přijďte se poradit či navštivte náš workshop.

Díky své praxi se v projektu constructorsf1 se zabývám rozborem tajné řeči těla pilotů Formule 1.

===============================================  Michael Schumacher Scuderia Ferrari Malboro
celebrates year victory
Fosters Belgian Grand Prix 2004 SPA Francorchamps
date: 29.8. 
photo: Jiri Krenek=================================
Další články
Aktuální názory

Šedá personalistika

Šedá personalistika zaměstnanosti v ČR dost podstatně souvís s šedou ekonomikou a zajištěním budoucnosti důchodů.

Čti více >>