Rubriky
Aktuální názory

O podstatných skutečnostech I.

Podstatná skutečnost je spojení dvou slov – podstata a skutečnost, podstatná skutečnost může být v mnoha případech i filozofií času, tedy kdy tu skutečnou podstatu uděláte, či kdy opravdu nastane, či čím ona samotná je.

Podstatná skutečnost může nastat v obecném směru vně vašeho života kdykoliv a v jakékoliv oblasti ovlivňují obecně život lidí. Nic s tím prostě neuděláte, můžete cokoliv namítat, ale to bude tak možná všechno. Potom je to o silné osobnosti, času, výkonech a především lidských vlastnostech, tedy typologii člověka, jednotlivce. Proč tomu tak je? Protože tu podstatnou skutečnost vždy vykonává člověk, v pozadí je vždy člověk nebo tým pracovníků. A tady může nastat velká nepříjemná situace.

Podstatnou skutečností jsou právě direktiva, dost často nepříjemná. De facto jsou všechna direktiva prakticky nepříjemná. Co se nařídí, proti tomu se vždy někdo postaví.

Z dnešní smutné koronavirové doby uvedu příklad. Nový ministr zdravotnictví, nejen že mu chtějí všichni radit, nejen že jej kritizují a kritizovali už před touto funkcí. Podstatnou skutečností je, že on je ministr zdravotnictví a proti tomu se dá v tuhle chvíli pramálo co dělat, tedy zbytečně vynakládaná energie. Ten, který cokoliv nařídí v tu chvíli neodvolatelné.

Vy budete i přes to , že se jedná o podstatnou skutečnost, cokoliv namítat, tak TEN co To nařídil už bude mít připravenu odpověď, mnoho odpovědí a Vy stejně nemůžete nic dělat. To tak je, bylo a bude. Když je podstatnou skutečností direktivní nařízení, jakékoliv připomínky jsou k ničemu. Bohužel i 14 dnů může být fatálních a ty prázdné kapsy už nenaplníte….

A hned si budu protiřečit, když se bude jednat o obohacení jeho práce, o skutečnou další podstatnou skutečnost, tedy konstruktivní situaci, je vše v pořádku. Otázkou vždy i obecně zůstává, zda ten dotyčný chce naslouchat a podstatnou skutečností tady je, zda umí naslouchat.

Každopádně obecně, nejen ministr zdravotnictví, ale každý kormidelník čehokoliv o čem rozhoduje, musí mít čas na práci, abyb mohl rozhodnout správně!

Kdysi pan Ford se zodpovídal kongresu , dávali mu různé otázky, on vždy chytře a promyšleně odpověděl. Nakonec řekl důležitou věc asi takto: “ Mám na stole několik telefonů, za každým se skrývá nejlepší expert, kterému věřím. Takže když něco nevím, zvednu telefon a dostanu odpověď.

Proto jsou poradci a člověk s dlouhým životopisem je potřebuje, nesmí to však být alibismus a po nesprávném rozhodnutí to házet na experty!!

Ještě mi dovolte důležitou poznámku. Jakákoliv podstatná skutečnost by měla být promyšlenou a ne blbou. Pak může být i krásnou filozofií jakéhokoliv subjektu, na které můžete stavět a stát se hrdinou.

Pozor, hrdinů jsou ale plné hřbitovy……..