Rubriky
Tajná řeč těla

Komunikace jinak, stačí se pořádně dívat, ale ………

Komunikace jinak, stačí se pořádně dívat, ale ………

Pozorování lidí je zajímavou zkušeností v rámci komunikace jak  obchodní činnosti tak obecně. V roce 1967 profesor Albert Mehrabian  vyslovil dnes již velmi známou formuli 7-38-55. Tato formule rozděluje komunikaci na verbální a neverbální projev, jímž je především takzvaná a stále omílaná tajná řeč těla. Abyste ji nemuseli hledat, vysvětlím to raději hned. 7% je mluvené slovo a jeho praktické pochopení, tedy rozumět tomu, co ten dotyčný/dotyčná říká, 38 % je tón řeči, její modulace, hlasitost, 55 % je právě ta záhadná řeč těla. Tato formule rozděluje komunikaci na verbální a neverbální projev, jímž je především takzvaná a stále omílaná tajná řeč těla.  Tajná řeč těla, opírající se především o projev těla, které tajně navenek říká, co se děje uvnitř člověka, tady se projevují jeho emoce. Pozorování se dám mnohé objasnit, aniž byste s tím člověkem mluvili. Stačí se podívat a cvičené oko vše objasní. To cvičené oko se však se opírá o obrovské teoretické zkušenosti, které samy o sobě jsou doslova opředeny praktickými zkušenostmi ze všech směrů pohybu člověka obsahujících všechny sociální sféry.

 

Tajná řeč těla, hlavně určitá gesta jsou standardní pro ten a ten národ. To je však běžné, TO neběžné je na zkušenostech pozorovatele, který vycítí projev emocí bez řeči či osobního setkání s člověkem.

V rámci setkávání mužů a žen, kdekoliv, by určitě mnohé nepříjemné budoucí situace vyřešila znalost tajné řeči těla, je ten pravý/ pravá, se kterou ….. třeba, někdy, hned ….

Řeč těla
Rubriky
Tajná řeč těla

Po schodoch, po zvukoch

Po schodoch, po zvukoch, známá písnička, tak bych nazval řeč těla nohou a nejsou TO jenom zvuky.

Nohy – kdy je vlastně můžeme pozorovat, ruce, hlavu, oči, hrudník vidíme jakoby stále, na nohy se ale moc často nesoustředíme. Muži se v případě žen dívají na prsa a ještě dříve na zadek, ženy pozorují u mužů oči, některé se ale nejdříve dívají buď na zadek či přímo do rozkroku. Řečeno přímo, muž i ženy se vzájemně „měří“ a toto měření je však vždy silně ovlivněno povahou člověka a jeho myšlením. Především je zde stále zachováván pud lovce/lovkyně či být loven/lovena. Však si drahý čtenáři snaž uvědomit, jak to děláš TY???

Řeč těla nohou a chůze je velmi důležitá i v oblasti pátrání po zločincích. Každý člověk může určitou dobu cokoliv „hrát“ , tedy třeba kulhat, předstírat bolest, chodit ohnutý na stranu apod. Po určitém čase se však přestane kontrolovat a jde opět svým tempem, svojí chůzí. Čas je dán okolnostmi a vytrvalostí  umět se  kontrolovat, zločinci to vydrží maximálně od 10 minut do 1 hodiny, však si spočítejte, kolik metrů za jaký čas ujdete…..Zločinec u výběru bankomatu byl nahrán a po čase se objevil u jiného bankomatu a byl opět nahrán, aniž mu bylo vidět do tváře. Posléze byl nahrán jinde na ulici a vše se posoudilo a díky typu chůze byl usvědčen.

Ti z Vás, kteří sedí v kancelářích a mají někdy otevřeny dveře, slyší zvuky bot, chůze člověka, za nějaký čas přesně víte, kdo se za těmito zvuky skrývá, poznáte HO. A opět se vracíme na začátek k té krásné písničce ….., po schodech, po zvukoch ….

po schodoch
Další články
Aktuální názory

Šedá personalistika

Šedá personalistika zaměstnanosti v ČR dost podstatně souvís s šedou ekonomikou a zajištěním budoucnosti důchodů.

Čti více >>
Rubriky
Tajná řeč těla

Šaty dělají člověka, a nejen TO

Šaty dělají člověka, a nejen TO!

Co dotváří osobu jako takovou, aneb „…šaty dělají člověka..“ Ovšem často lidé uvažují na první pohled o ostatních podle jejich oblečení. Zde však musím upozornit, že značky oblečení, počínaje botami a konče kloboukem, musíme dokonale znát. Jinak by totiž mohlo dojít k velkému omylu, oblečení totiž velmi dobře klame. Potkáte člověka tzv.ležérně oblečeného, vytahaný svetr, volné kalhoty, a přitom se bude jednat o super značkovou záležitost. Další součástí je vůně, použití parfémů a doplňky, jako hodinky, kufřík, spona na kravatě, manžetové knoflíčky.

U žen šátky, kabelky, punčochy, spony ve vlasech, náhrdelníky a náramky. Pozor na znalost a rozeznání bílého zlata od stříbra či kovu. Vyznat se například ve vůních a znatelně rozpoznat dle vůně i značku, to je někdy dost velký oříšek a chce to cvičit a cvičit jako je tomu u znalců vín či jiného alkoholu. Ano, stáváte se jakýmsi degustátorem v oblasti vůní. Přiznám se však, že některé vůně skutečně rozpoznám, ale spíše náhodně a vždy se raději taktně zeptám na značku. Důležité je, abyste vy sami ve společnosti, to znamená všude, nesmrděli.

Muži si často zakládají na značkových hodinkách, a podle toho i poznáte, ke kterému sportu maní nejblíže. Někteří „kopírují“  Jamese Bonda, musí mít TO všechno, co bylo vydáno k posledním filmu. Někteří zase mají rádi Steve McQueena a jeho hranaté hodinky TAG HAUER MONACO, či ti kteří hrají golf  mají na rukách „golfové“ hodinky. Takže když nastudujete  hodinky různých firem vztahujících se k čemukoliv, k filmu, ke sportu, k vojenské technice, velmi dobře se strefíte k tématu hovoru při první schůzce. Boty jsou důležitou součástí jak u žen, tak mužů. I toho je třeba si všímat a móda toho kterého roku není zrovna v oblečení na místě. U bot mužů je třeba si všímat  počtu dírek na botách………

K šatům
Další články
Aktuální názory

Šedá personalistika

Šedá personalistika zaměstnanosti v ČR dost podstatně souvís s šedou ekonomikou a zajištěním budoucnosti důchodů.

Čti více >>
Rubriky
Tajná řeč těla

Typologie osobnosti podle MBTI

Typologie osobnosti podle MBTI

Po roce 1990 se u nás začaly  na trhu objevovat knihy, ukazující a vysvětlující řeč těla. Když si koupíte několik těchto knih, zjistíte, že zde máte obecné znalosti, případně nákresy.

Pozor každá kniha popisující řeč těla má z jiné knihy tak 30 až 50% opsáno, přeformulováno do jiných vět, ale jedná se o to samé. Takže udělat rešerži knih zabývající se řečí těla, to by znamenalo vše co je na trhu nacpat do počítače a analyzovat. Asi bychom se divili, kolik procent je zde stejných-jiných-opsaných. Takže k rešerži bez důmyslné techniky je nutno přistupovat střídmě a s rozumem . Dále je nutné přistupovat k sobě samému  dost odpovědně,  musíme mít čas se umět  vycvičit v pozorování jedince-protivníka, kterého si chceme přečíst, to je skutečně dlouhodobá záležitost i svojí vlastní psychiky umění se ovládat tak, aby ten, koho pozorujeme nic nepoznal.

Jedna z knih se zabývá i členěním dle místně příslušného území státu a národnosti, přičemž je zde poukázáno na rozdíly v gestech. Můžeme zde jmenovat několik knih, které jsou pro začátek studia komunikace řečí těla dobrou pomůckou. Při koupi některých knih je třeba si knihy předem prohlédnout, neboť většina obsahu si je dost podobná a někdy Vám bude připadat, jakoby autoři od sebe opisovali. Zbytečně potom utratíte mnoho peněz a přitom koupíte obsahově stejné knihy. 

Pro skutečné profesionály je určena kniha Typologie osobnosti  pro manažery, která je určitě nejlepším způsobem, jak pochopit  metodu MBTI typologie a jak ji začít používat. Nechci zde metodu popisovat, je nejlépe popsaná ve jmenované knize a různé personální agentury, personální manažeři vycházejí právě z ní. Po koupi této knihy v roce 2001 jsme zjistil, že můj postup “skříně se šuplíky” byl správný a bez studií těžkého čtení MBTI postupů lze dojít prakticky ke stejnému a rychlejšímu pohledu na člověka. 

Doporučené knihy:

1)      Čakrt.M.,Typologie osobnosti pro manažery.1.vydání.Praha: MANAGEMENT PRESS 2001, 258 s. ISBN 80-85943-12-3

2)      Tegze.O.,Neverbální komunikace.1.vydání. Praha: Computer Press 2003, 469 s. ISBN 80-7226-429-X

3)      Černý V., Řeč těla, neverbální komunikace pro obchodníky i běžný život.1.vydání. Praha: Computer Press 2007, 253 s. ISBN 978-80-251-1658-6

4)      Boother D., Komunikujte s jistotou. 1.vydání. Brno: Computer Press 1999, 336 s. ISBN80-7226-156-8

tělo
Další články
Aktuální názory

Šedá personalistika

Šedá personalistika zaměstnanosti v ČR dost podstatně souvís s šedou ekonomikou a zajištěním budoucnosti důchodů.

Čti více >>
Rubriky
Tajná řeč těla

Moje, Vaše standardy

Moje, Vaše standardy

Abychom si mohli „přečíst“  člověka z pozorování jeho gest, musíme mít určitý souhrn zkušeností, znalosti psychologie,  a znalosti jakési základní abecedy gest.  Základem úspěchu je nutné se postupně  všechno naučit, dokázat znalosti rychle pospojovat, analyzovat a být potom přesvědčen, že již vím o jakou osobu jde. Prosím Vás, Vážení čtenáři, znalost  „Řeči těla“ je sice cca 65% úspěchu komunikace, ale je to jen část z koláče celkového úspěchu orientace v komunikaci.

 

TOTO se naučit znamená opět pozorovat a pozorovat. Začít studiem sekundárních informací, které jsou k dispozici  v různých knihách, příručkách, které u nás stále více vycházejí!  Ty potom porovnávat s vlastním pozorováním. Vše trvá nějakou dobu, píši nějakou, neboť nedovedu určit jak dlouhou. U každého jedince je tato doba jiná. Každopádně se počítá na roky, ale už během několika měsíců intenzivní práce je možné pozorovat sám na sobě určité zajímavé pokroky v umění čtení řeči těla. Zde de facto popisuji návod jak začít, s podobným návodem se ještě setkáte v oblasti typologie osob.


První, co musíte udělat, je umění se dívat, pozorovat své okolí a dokonale vnímat osoby kolem sebe.

Vlastní pozorování provádějte postupně takto:
1)  Studujte nejdříve pohyby celé postavy.
2)  Soustřeďte se na pohyby rukou, potom nohou.
3)  Soustřeďte se na pohyby obličeje  – mimiku tváře, především oči.
4)  Potom teprve spojujte jednotlivé části a studujete opět celou postavu.

Vytvořit si ve svém vědomí laicky řečeno skříň plnou šuplíků, přičemž každý šuplík je identifikací jedné osoby. Pomyslně si šuplíky označíme ( viz. obrázek ). Postupně si vytvoříme standardy lidských osobností. Nebudeme se zabývat otázkami členění osob podle psychologických pouček. Díváme se na řeč těla čistě z praktického hlediska.

Dobrou radou je začít u svého nejbližšího okolí a srovnávat si gesta se znalostmi té které osoby.  Osoby , které znáte a stále jste s nimi ve styku, můžete nerušeně pozorovat, srovnávat jejich gesta i s ostatními, a prakticky si vytvořit prvních 4 až 6 standardů. Podstata věci je v tom, že si vytváříte své standardy a mozek skutečně takto pracuje. Při svých přednáškách Self management na ČVUT mi mnozí student potvrdili tento praktický poznatek a sami jej využívali v praxi. Při přednáškách postupně vykřikovali : “Pane Sanytráku, už mi do těch šuplíky ty lidi skáčou” .

 

Sám jsem používal SKŘÍŇ svých standardů daleko předtím, než se česká manažerská veřejnost v roce 2001 seznámila s metodou MBTI,  ke které se dostanu v dalším blogu.

Skříň540
Další články
Aktuální názory

Šedá personalistika

Šedá personalistika zaměstnanosti v ČR dost podstatně souvís s šedou ekonomikou a zajištěním budoucnosti důchodů.

Čti více >>
Rubriky
Tajná řeč těla

Tvář a výrazy tváře

Tvář a výrazy tváře

Face to Face, tváří v tvář, kdy se lidé setkávají při jednáních v stoje, v sedě, pozorují každý tu opačnou tvář a její gesta. Vše je to opět k naučení , ale je potřeba mít určitý  cit.Všechno je opravdu založeno na pozorování lidí, jak jsem již psal. Každá tvář je jiná a výraz tváře mnoho naznačuje. Přitom mohu po dlouhé praxi konstatovat, že najdeme dost podobností, které jasně hovoří o co v tu chvíli jde. S tím souvisí třeba  drbání-hlazení tváře, které vystihuje přesně – nedůvěřuji ti, očem mluvíš je pro mne divné, nemluvíš pravdu. Tajná řeč těla tváře prozrazuje při rozhovoru skoro všechno a souhra tváře a rukou je zde naprosto jasná. 

Objednejte si náš workshop.

Tvář
Další články
Aktuální názory

Šedá personalistika

Šedá personalistika zaměstnanosti v ČR dost podstatně souvís s šedou ekonomikou a zajištěním budoucnosti důchodů.

Čti více >>
Rubriky
Tajná řeč těla

Komunikace a chtít vítězit

Komunikace a chtít vítězit

Ve své profesionální práci se zabývám personálním managementem a řídím společnosti v oblasti lidských zdrojů, často koučuji majitele či vrcholové manažery firem, jsem jejich osobním poradcem.  50% každého úspěchu je kvalitní komunikace, část je asertivita jednotlivce a zbytek organizační schopnosti a samozřejmě rozhled a znalosti oboru.

V posledních letech se setkávám se supermanažery, kterým je dána autorita dosazením na pozici např.ředitele. Jejich skutečná práce však neodpovídá tomu, co očekává jejich okolí. Je to dáno tím, že mají určité jistoty práce a nejsou dostatečně motivování k dalším výkonům.

V oblasti komunikace již v 19.století známý antropolog A.Mehrabian vypočítal, že 58 % porozumění je v komunikaci člověka s člověkem  dáno neverbální komunikací, známou pod pojmem tajná řeč těla. Se současnými znalostmi psychologie a pozorování v oblasti komunikace se osobně přikláním k 65 % dané tajné řeči těla ( pro pozorovatele s praxí) a zbytek je dán kvalitou řeči a dalších faktorů.

V týmové spolupráci, kde tým spolu pracuje minimálně 4 měsíce, stačí pouze pohled a gesto, aby vše probíhalo s profesionální precizností, čímž je často dosaženo nejlepších výsledků. Vlastnosti každého člověka si lze dokonale přečíst z fotografií pořízených jak v „civilním“,  tak pracovním prostředí, pohledem a analýzou tajné řeči těla. Fotografie tajné řeči těla umožní čtenáři ještě to, že se k ním může stále vracet, analyzovat a posuzovat vše se skutečností, případnou slovní komunikací. Když si srovnáme fotografie v určitém časovém období, budeme je analyzovat z pohledu řeči těla, můžeme určitým způsobem vysledovat změny v každém člověku. Nemůžeme však prosím říci, a tomu dávám velký důraz, že znalostí tajné řeči těla získáme veškeré projevy osobnosti člověka. Jedná se o určitou jednu část  z celkového koláče znalosti určité osoby.

Člověk v jakékoliv manažerské pozici a nejen manažerske, chodí do práce s touhou vítězit, ale je mu to málo platné, když nemá patřičný nástroj. To je to pravé, čím se musí manažeři v oblasti personálního managementu především zabývat, neboť člověka sice platí dle smlouvy, ale výsledky tento člověk nemůže odevzdat. Tento člověk potom čeká už jen na příležitost odejít jinam, kde bude mít patřičný nástroj odpovídající jeho schopnostem. Ve chvíli bezmoci, už nejde ani o peníze dané jakoukoli smlouvou, ale o osobní uspokojení a osobní prestiž. Nejen u sportovců je touha vítězit. Manažer na jakékoliv pozici, v případě, že nechce být vítězem, je sice manažerem, jeho platnost pro jakoukoliv společnost či tým však nemá valnou cenu. 

Otázky nakonec:

Máte touhu vítězit, máte nástroje pro svoji práci, máte motivaci ?
Přijďte se poradit či navštivte náš workshop.

Díky své praxi se v projektu constructorsf1 se zabývám rozborem tajné řeči těla pilotů Formule 1.

===============================================  Michael Schumacher Scuderia Ferrari Malboro
celebrates year victory
Fosters Belgian Grand Prix 2004 SPA Francorchamps
date: 29.8. 
photo: Jiri Krenek=================================
Další články
Aktuální názory

Šedá personalistika

Šedá personalistika zaměstnanosti v ČR dost podstatně souvís s šedou ekonomikou a zajištěním budoucnosti důchodů.

Čti více >>
Rubriky
Tajná řeč těla

Oči

Oči

Oči jsou velmi důležité při komunikaci. 

V této kapitole nebudeme zabývat řečí tváře jako celku. Podíváme se pouze na oči a potom v dalších kapitolách budeme pokračovat dalšími detaily tváře. Někteří specialisté na řeč těla popsali a stále se snaží popsat další a další detaily. Takže řeč očí je každému v podvědomí známá, ale…. a teď to začne-barva očí, nic nenaznačuje, ale změny zornice již ano.Podívejme se však na praktické hledisko, kdo z nás má čas sledovat zorničky očí?

eye-human-eye-focus-focus-on-the-eye
Další články
Aktuální názory

Šedá personalistika

Šedá personalistika zaměstnanosti v ČR dost podstatně souvís s šedou ekonomikou a zajištěním budoucnosti důchodů.

Čti více >>
Rubriky
Tajná řeč těla

Ruce

Ruce

Ruce jsou jednou z nejdůležitějších části tajné řeči těla. 

Někdo je nechává ležet, jiný stále něco žmoulá, jiný si s něčím hraje, každý dělá skutečně něco jiného a přitom je zde možné vypozorovat souvislosti.

Každému člověku je známá funkce rukou v komunikaci v případě podání s tisku rukou. O stisku ruky byl již napsáno mnohé a každý člověk si vzpomene hned na to, že se říká, že podle stisku ruky poznáš člověka. Není to tak pravdivé, ale z části podání ruky jako základní ukazatel tajné řeči těla dost dobře funguje. Jedná se o nejpřirozenější kontakt člověka s člověkem, při kterém dochází k vysílání signálů o protějšku k protějšku.

Popisované stisknutí ruky je známé v mnoha případech jasných ukazatelů, které si také probereme jak ze známého obecného hlediska, tak se pokusíme zabrousit do detailů a dostat se lidem s určitým podáním ruky doslova „pod kůži“.

Ruce
Další články
Aktuální názory

Šedá personalistika

Šedá personalistika zaměstnanosti v ČR dost podstatně souvís s šedou ekonomikou a zajištěním budoucnosti důchodů.

Čti více >>