Moje, Vaše standardy

Abychom si mohli „přečíst“  člověka z pozorování jeho gest, musíme mít určitý souhrn zkušeností, znalosti psychologie,  a znalosti jakési základní abecedy gest.  Základem úspěchu je nutné se postupně  všechno naučit, dokázat znalosti rychle pospojovat, analyzovat a být potom přesvědčen, že již vím o jakou osobu jde. Prosím Vás, Vážení čtenáři, znalost  „Řeči těla“ je sice cca 65% úspěchu komunikace, ale je to jen část z koláče celkového úspěchu orientace v komunikaci.

 

TOTO se naučit znamená opět pozorovat a pozorovat. Začít studiem sekundárních informací, které jsou k dispozici  v různých knihách, příručkách, které u nás stále více vycházejí!  Ty potom porovnávat s vlastním pozorováním. Vše trvá nějakou dobu, píši nějakou, neboť nedovedu určit jak dlouhou. U každého jedince je tato doba jiná. Každopádně se počítá na roky, ale už během několika měsíců intenzivní práce je možné pozorovat sám na sobě určité zajímavé pokroky v umění čtení řeči těla. Zde de facto popisuji návod jak začít, s podobným návodem se ještě setkáte v oblasti typologie osob.


První, co musíte udělat, je umění se dívat, pozorovat své okolí a dokonale vnímat osoby kolem sebe.

Vlastní pozorování provádějte postupně takto:
1)  Studujte nejdříve pohyby celé postavy.
2)  Soustřeďte se na pohyby rukou, potom nohou.
3)  Soustřeďte se na pohyby obličeje  – mimiku tváře, především oči.
4)  Potom teprve spojujte jednotlivé části a studujete opět celou postavu.

Vytvořit si ve svém vědomí laicky řečeno skříň plnou šuplíků, přičemž každý šuplík je identifikací jedné osoby. Pomyslně si šuplíky označíme ( viz. obrázek ). Postupně si vytvoříme standardy lidských osobností. Nebudeme se zabývat otázkami členění osob podle psychologických pouček. Díváme se na řeč těla čistě z praktického hlediska.

Dobrou radou je začít u svého nejbližšího okolí a srovnávat si gesta se znalostmi té které osoby.  Osoby , které znáte a stále jste s nimi ve styku, můžete nerušeně pozorovat, srovnávat jejich gesta i s ostatními, a prakticky si vytvořit prvních 4 až 6 standardů. Podstata věci je v tom, že si vytváříte své standardy a mozek skutečně takto pracuje. Při svých přednáškách Self management na ČVUT mi mnozí student potvrdili tento praktický poznatek a sami jej využívali v praxi. Při přednáškách postupně vykřikovali : “Pane Sanytráku, už mi do těch šuplíky ty lidi skáčou” .

 

Sám jsem používal SKŘÍŇ svých standardů daleko předtím, než se česká manažerská veřejnost v roce 2001 seznámila s metodou MBTI,  ke které se dostanu v dalším blogu.

Skříň540
Další články
Aktuální názory

Šedá personalistika

Šedá personalistika zaměstnanosti v ČR dost podstatně souvís s šedou ekonomikou a zajištěním budoucnosti důchodů.

Čti více >>