Typologie osobnosti podle MBTI

Po roce 1990 se u nás začaly  na trhu objevovat knihy, ukazující a vysvětlující řeč těla. Když si koupíte několik těchto knih, zjistíte, že zde máte obecné znalosti, případně nákresy.

Pozor každá kniha popisující řeč těla má z jiné knihy tak 30 až 50% opsáno, přeformulováno do jiných vět, ale jedná se o to samé. Takže udělat rešerži knih zabývající se řečí těla, to by znamenalo vše co je na trhu nacpat do počítače a analyzovat. Asi bychom se divili, kolik procent je zde stejných-jiných-opsaných. Takže k rešerži bez důmyslné techniky je nutno přistupovat střídmě a s rozumem . Dále je nutné přistupovat k sobě samému  dost odpovědně,  musíme mít čas se umět  vycvičit v pozorování jedince-protivníka, kterého si chceme přečíst, to je skutečně dlouhodobá záležitost i svojí vlastní psychiky umění se ovládat tak, aby ten, koho pozorujeme nic nepoznal.

Jedna z knih se zabývá i členěním dle místně příslušného území státu a národnosti, přičemž je zde poukázáno na rozdíly v gestech. Můžeme zde jmenovat několik knih, které jsou pro začátek studia komunikace řečí těla dobrou pomůckou. Při koupi některých knih je třeba si knihy předem prohlédnout, neboť většina obsahu si je dost podobná a někdy Vám bude připadat, jakoby autoři od sebe opisovali. Zbytečně potom utratíte mnoho peněz a přitom koupíte obsahově stejné knihy. 

Pro skutečné profesionály je určena kniha Typologie osobnosti  pro manažery, která je určitě nejlepším způsobem, jak pochopit  metodu MBTI typologie a jak ji začít používat. Nechci zde metodu popisovat, je nejlépe popsaná ve jmenované knize a různé personální agentury, personální manažeři vycházejí právě z ní. Po koupi této knihy v roce 2001 jsme zjistil, že můj postup “skříně se šuplíky” byl správný a bez studií těžkého čtení MBTI postupů lze dojít prakticky ke stejnému a rychlejšímu pohledu na člověka. 

Doporučené knihy:

1)      Čakrt.M.,Typologie osobnosti pro manažery.1.vydání.Praha: MANAGEMENT PRESS 2001, 258 s. ISBN 80-85943-12-3

2)      Tegze.O.,Neverbální komunikace.1.vydání. Praha: Computer Press 2003, 469 s. ISBN 80-7226-429-X

3)      Černý V., Řeč těla, neverbální komunikace pro obchodníky i běžný život.1.vydání. Praha: Computer Press 2007, 253 s. ISBN 978-80-251-1658-6

4)      Boother D., Komunikujte s jistotou. 1.vydání. Brno: Computer Press 1999, 336 s. ISBN80-7226-156-8

tělo
Další články
Aktuální názory

Šedá personalistika

Šedá personalistika zaměstnanosti v ČR dost podstatně souvís s šedou ekonomikou a zajištěním budoucnosti důchodů.

Čti více >>