Rubriky
Aktuální názory

Pozitiva a negativa koronavirové doby.

Bylo možná mnohé řečeno a napsáno, kdekdo se snaží na kdeco poukázat, ale nikdo zatím neudělal jasné „váhové“ srovnání. Nejsem matematik, ale půjdu cestou Occamovy břitvy pozitiv a negativ s využitím řady SWOT analýz  a vytvořením bloku analýz SWOT  současné doby.

Jsem otevřen vytvoření týmu lidí expertů  na vládní úrovni, kteří se v klidu podívají na budoucnost státu očima bloku analýz SWOT, který zahrne jak ekonomické analýzy, tak personální, motivační, podpůrné PR a všechny ostatní. Tito experti však musí mít prokazatelně  skutečné praktické zkušenosti a nejen zkušenosti opírající se o teorie. Vím tak o čtyřech. Covid zde bude a je třeba startovat co nejdříve novou dobu s využitím všech možností. Pomoc není jenom ve státní finanční pomoci ale v komunikaci ve všech oblastech, směrech, hloubce a šíři.

Vše podloženo skoro ročním průzkumem trhu včetně dostupných sekundárních informací a sběrem primárních informací v terénu, které pokládám za velmi důležité, neboť sekundární informace jsou často politicky zkreslené až řečeno hrubě-lživé.  Vše stále pravidelně probíhá a je sledováno. Veškeré dopady rozboru a dynamiky systému SWOT analýz bude hrozivé, převládají negativa mohutně a hluboce nad pozitivy. Čím déle vše bude trvat, tím více bude stoupat váha postupných hrozeb.

Musel jsem slovně vše vysvětit a nejenom se zabývat provedením SWOT analýz pouze několika body. Situace je natolik závažná, že si tento postup vyžaduje.

Přesněji řečeno se zde zabývám množstvím SWOT analýz aplikovaných na různé oblasti současného stavu a ukazuji blok analýz SWOT na současné období roku 2020 a počáteční a především budoucí období roku 2021. Zaměřil jsem se podle nejlepšího svědomí na nejdůležitější oblasti počínaje obchodem, množstvím balíku oblastí služeb, personální oblastí ve všech směrech atd.. Každá jednotlivá SWOT analýza je stručně popsána nejdůležitějším obsahem.  Můžeme si vymyslet dalších xy oblastí, ty rozčlenit do dalších podoblastí. Snažil jsem se na vše podívat „střídmě“. Nezahrnul jsem do bloku analýz samostatnou podpůrnou analýzou PESTLE , která by ještě dle mého soudu ukázala mnohé především ekonomické  dopady.

Čím více bychom postupně udělali SWOT analýz, tím bychom dosáhli minimalizace chyb a naopak maximalizace informací v jednotlivých oborech a kvandrantech SWOT

Doporučuji všem podnikatelským subjektům nepodceňovat tuto analýzu a podívat se na ni ze všech stran budoucnosti každého OSVČ, každé právnické osoby. SWOT analýza ovlivní rozhodování, pomůže vytvářet strategický plán opírající se o všechny vlivy jak uvnitř, tak vně firmy. Důležitým a konec konců jediným pohledem je uvědomění si, že strategie nic neříká, je jakousi výmluvou. Je třeba přesně definovat, že zde jde o strategický plán opírající se o odpovědnost pracovníků za určitý jasně stanovený čas, který se musí prověřovat. Mnozí manažeři řeknou, že tak je strategie myšlena, vím však z praxe, že potom doslova „blekotají“ a neví!!  U mnoha firem bude třeba zavést porady, které se nedělají (nejsou potřeba, což je omyl). Uvědomit si, že je třeba pracovat se současným týmem a nehořekovat, že mám špatné lidi…..

Doplnění PESTLE analýzou pokládám za velmi důležité. Strategický audit makrookolí s dosazením čísel jasně ukáže současné a naznačí budoucí stavy ve všech směrech.

Výhodou budou mít lidé, podnikatelé, manažeři na všech stupních řízení s praxí z terénu a především používající zdravý selský rozum, který se mi zdá, že v současné době dost chybí, či se někam vytratil. To je jasná a všude viditelná skutečnost.

1. Oblast školství

Silné stránky:
Učitelé se naučili s technikou, školy získaly počítačové vybavení, které jim chybělo a čekaly by na to roky. Lepší zvládnutí PC techniky i dětmi a části rodičů, ne všech, jde o inteligenci, chuť a především čas.
Slabé stránky:
Sociální interakce dětí a učitelů, dětí a dětí, syndrom zakuklení, více se věnování technice než běžně-telefony, počítače, poškození zraku, zdraví – sezení hodiny u PC. Bolesti zad a nohou učitelů, kteří běžně ve škole stojí. Někteří ředitelé rozesílají v neděli večer více jak deset emailů svým učitelům. To už není skutečná smysluplná práce ale pouze ubezpečování svého ega.  Nechuť rodičů, samy jsou na home office a nemají dostatek času na děti ( opět ne všichni). Obrovské narušení psychiky dětí, které se  z toho budou dostávat dlouhou dobu, psychologové uvádějí 2 až 4 měsíce. První měsíc až dva měsíce vstupu žáků do školy bude neměřitelně náročný pro učitele, předpokládám, že jich tak až 30 % odejde ze školství, protože ten tlak nevydrží. V rodinách je současná situace v rámci distančního vyučování už neúnosná.
Šance:
Pouze čekání na změnu, tedy otevření škol.
Hrozby:
Dokonalá devastace školství, devastace celé generace dětí a studentů, psychické stavy dětí a rodičů včetně učitelů. Devastace středního školství – vyučení s maturitou či pouze vyučení-kterým chybí praxe, doma mají někteří sotva šroubovák, na soustruhu se učit on-line prostě nejde. Ohrožení celé generace lidí, kteří by měli v budoucnosti být pravoplatnými členy republiky. Devastace dětského myšlení, disciplíny dětí a budoucí dopady se snad nedají ani vyčíslit, spíše bych řekl na to čísla nejsou. Došlo i na nápad s úředními maturitami, který by ohrozil současný stav myšlení studentů středních škol a do budoucna by  znamenal, že vlastně není nutné se učit…vše určí průměr.

2.Oblast obecně personální

Silné stránky:
Zvýšila se počítačová gramotnost zaměstnanců co do ovládání systémů on-line. Starší ročníky se naučily zacházet s platebními kartami a objednávat zboží přes internet, což je velké pozitivum. Lidé si budou více vážit stabilní práce na HPP. Silnou stránkou bude i zjištění, že firmy nepotřebují tolik manažerů obecně.
Slabé stránky:
Stoupající nezaměstnanost, která se na konci roku 2020 přiblížila ke 4% byla nejvyšší za poslední 4 roky. Dosazení úředníků na posty ministrů bez manažerských zkušeností, ale i komunikační zdatnosti. Jak můžete udělat z vědeckého pracovníka či učitele ministra , když nemá patřičné praktické znalosti z terénu, nemá komunikační zdatnost a manažerské dovednosti , on je během několika dní nezíská……Nedomnívám se, že ve firmách se až tak hodně stane v personální oblasti na postech manažerů, mávne se rukou a „jedeme dál“.
Šance:
Zlepšení nastanou až po řešení covidové situace, ale díky krachu malých firem a OSVČ  to bude trvat poměrně dlouho, časově to raději neodhaduji. Personální zkušenosti vlády-možná nastane prozření z postupných chyb současného období a na posty ministrů a odpovědných pracovníků budou dosazeni skutečně schopní manažeři.
Hrozby:

Pravděpodobně nastane větší fluktuace práce a určitě stoupne nezaměstnanost díky zjištění, že méně personálu za menší nárůst platu udělá více práce. Prohlubující se personální krize zaměstnanosti obecně, přetíženost úřadů práce lidmi hledajícími zaměstnání. Otázkou je, kde ty schopné manažery najdeme?!!!V poslední době vidím jasný stav, každý je či by chtěl být manažerem. Aby se nalákaly prodavačky, na prodejnách visí cedule hledáme “manažerky prodeje“. Pozor, manažer-ka prodeje by prakticky měla mít větší plat něž prodavačka, nemyslíte??? Tohle je už obrovský nesmysl, prodavačka je prodavačkou a manažer je o stupeň či několik stupnů výše, alespoň tak by to dle organizačního schéma mělo být. Hrozbou tedy je špatná úvaha, špatné rozhodování z neznalosti skutečností.

3.Oblast developerská, nemovitosti

Silné stránky:
Byty a nemovitosti – ceny prudce rostou. Meziroční nárůst uváděný  v březnu 2021 se pohybuje mimo Prahu a Brno od cca 3% do 40%.Pokles je řádově jednotky %, a to o velmi sporadicky. Praha nárůst až o 60%. Brno nárůst až o 30%.
Slabé stránky:
Menší investice do bytů a nemovitostí po kovidu i během něho, lidé šetří peníze a uskrovní se. Hlad po bytech u mladé generace trvá stále, ale nedosáhnou na to. Vybírání možností hypoték se zdá být stále v praxi složitější a náročnější. Pro firmy případné pokračování home-office bude pro zaměstnance neúnosné díky ekonomice a firmy budou hodně těžko prosazovat home-office , i když z části se to dařit bude.
Šance:
Možná ceny bytů klesnou, ale to je spíše spekulace než budoucí skutečnost. Nikdo to nedokáže odhadnout. V případě, že firmy ponechají část svých zaměstnanců na home-office, potom se může stát, že ceny pronájmů kanceláří klesnou. Odhadovat procentuálně pokles nájmů by opět byla čistá spekulace.
Hrozby:
Firmy mohou rušit pronájmy a nechat své lidi alespoň zčásti doma na home office po kovidových opatřeních. Je to ale otázka, neboť zaměstnanci v rámci home office nejsou až tak výkonní jako v kancelářích.

4. Oblast podnikatelsko – ekonomická

Silné stránky:
Pouhá podpora firem z oblasti ekonomické v první i druhé vlně, která však zdaleka nestačí. Obrovský až 300% nárůst e-shopů. Tisíce lidí zjistilo, jak jim e-shopy v mnoha oblastech ušetří čas, starosti s parkováním…..a když si TO ekonomicky spočítají, zůstanou i nadále u e-shop nákupu, což je určitou hrozbou – viz:hrozby. Ekonomicky si nejlépe stojí firmy -dodavatelé léků, ochranných pomůcek, různých výživových preparátů.
Slabé stránky:   
Krachující kulturní a sportovní „průmysl“. Veškeré uzavření v současné době bude mít nedozírné následky co do budoucnosti.
Home office – stoupají náklady v rodinách -“ekonomika spláchnutého záchodu“. Především více toaletního papíru, zvyšuje se spotřeba elektrické energie a vody, apod. Hádky, stoupající návštěva psychologů, psychiatrů, závažná situace v rodinách díky neustálé přítomnosti „být spolu“. Tato situace v době nekovidové není, lidé jsou v práci. Dochází i k bití manželek manželi, což je vyvrcholení psychického stavu v domácnostech. Ekonomické důsledky v pohostinství, wellness jsou nedozírné díky neustálému zmatku vládních nařízeních. Narůstající strach, ekonomika vázne, lidé neutrácejí peníze, často je už nemají. Omezení výroby továren, například pokles v oblasti automotiv byl v některých případech až 60% (automotiv není jen prodej aut, který až tolik nepoklesl cca 18%) Velké společnosti závislé na provozovnách v obchodních centrech jsou tak ohroženy, že mohou vyhlásit úpadek.(Mimochodem se tak už děje.)  
Šance:
Po covidové době možný nárůst normálního podnikatelského života, spíše motivace mladých lidí co do OSVČ, ale opět pouze spekulace. Může nastat strach z dalšího podobného zásahu virem, OSVČ a podnikatelé mají malou šanci přežít. Takže mladí lidé budou hledat stálá zaměstnání na HPP. Uplatnění najdou řemeslníci, kterých už tak je málo. Určitě by pomohlo zrušit u ubytovacích zařízeních poplatky za lůžko obci či městu, desetikoruna k desetikoruně v delším časovém horizontu v rozpočtu pomůže. Vítězit bude realizace sebelepších nápadů pro služby i stravování. Lidé budou chtít vše dohánět a budou vyhledávat více zážitků, které neznají. Kreativci zaberte!
Hrozby:

Nárůst dluhového propadu firem a nemožnost splácení úvěrů. První  po čem firmy sáhnou bude omezení zaměstnanců, další propouštění. Zvýšení či přímo velký nedostatek kvalitních řemeslníků, staří buď jdou do důchodů a nechtějí již pracovat nebo umřou. Zde je velkou hrozbu zvýšení cen služeb. Z důchodců se pravděpodobně stanou služby „domácích manželů“ šedé ekonomiky, tedy bez účtu za služby a odvádění daní. Oblast pohostinství , wellness bude drahá nebo ceny nebudou odpovídat kvalitě služby či jídla. Růst objednání u e-shopů může klesnou o minimálně cca 10% maximálně o 25 %. Tím však nadále bude ohrožen nákup v kamenných prodejnách, kam se lidé nevrátí, zjistí, že jim e-shop vyhovuje. Nebude to ve všech oblastech trhu, ale přesto TO bude znát.

5. Oblast vztahová, sociální interakce

Silné stránky:
Maximální soudržnost v rodinách. Žádné jiné silné stránky nevidím. Bohužel pro šíření covidu se lidé více navštěvují i přes zákaz a pije se více alkoholu.
Slabé stránky:
Chybí silná sociální interakce ve všech směrech života lidí, neustále restrikce, které jsou porušovány prakticky každý den. Vztahy mezi lidmi díky covidové době jsou silně narušeny a strach ovládá samotnou jakoukoliv sociální interakci, mimochodem je zákonem zakázaná. Přitom parky jsou často přehlcené lidmi, obecně příroda příměstských lesů, kde se lidé potkávají a nedbají na jakákoliv nařízení, což podporuje už beztak špatnou situaci. Čísla možná po lockdownu klesnou o 1/3 až o ½, přesto budou vysoká a stav lockdownu s tím řádově nezahýbá, pouze řádově zahýbá ekonomikou státu a podnikatelského stavu.
Šance:

Normální sociální interakce ve všech směrech života po zvládnutí covidové doby. Jak to dlouho bude trvat by byl pouze spekulativní odhad. Bude třeba vytvářet, resp.znovu vytvářet komunikační prostředí, omezit komunikaci po on-line a soustředit se na komunikaci face to face.
Hrozby:
Dlouhodobé narovnání vztahů ve společnosti, v rodinách, v přátelství a běžné komunikaci.

6.Oblast zdravotnická

Silné stránky:
Organizace nemocnic v provopočátku. Snaha zabezpečení situace. Zjištění, že nedostatek personálu může být velmi brzy kritický a je třeba se do budoucna poučit a vytvořit podmínky zdravotnickému personálu.
Slabé stránky:

Ukázka  neschopnosti a doslova letitých nepořádků v nemocnicích. Výměna několika ministrů spíše z politických a morálních důvodů. Zavedení ukazatelů, neustále se měnících ve kterých se už skoro nikdo nevyznal. Silný tlak na zaměstnance, nedostatek personálu díky nakažení nemocí COVID-19. Ekonomická náročnost nemocnic má nekonečně stoupající důsledky v nákladech. Naučení se rychle organizovat krizové situace, prakticky z hodiny na hodinu. Využití kapacit brigádníků-mediků vysokých škol, což ale není možné dlouhodobě. Nařizuje se práce studentům vyšších ročníků vysokých škol jako výpomoc. Z jedné strany by to mohlo být prospěšné praxi, z druhé strany je to velmi neobvyklé, domnívám se, že právně to je na hraně. Organizace testování na mnoha místech vázne díky špatné komunikaci.
Šance:
Manažering nemocnic, jasné vytvoření strategických plánu s jasnou odpovědností osob v čase na všech stupních řízení až po ministerstvo. Analýza minulého stavu a vytvoření  patřičných opatření pro podobný stav v budoucnosti. Současný sběr veškerých primárních informací, jejich postupné zpracování a poukázání na chyby a jejich odstranění v připravenosti na budoucí možná opatření.
Hrozby:
Dlouhodobé řešení poučení z krize nemocnic v době COVIDu.

7.Oblast komunikační

Silné stránky:
Nevidím zde žádné silné stránky, které by zlepšily komunikaci mezi lidmi, či ji držely v běžném normálu. Současný normál je také komunikace, ale psychicky devastující a zrádná. 
Slabé stránky:

Obrovský chaos v komunikaci vlády díky odtržení úředníků od praktické reality běžného života. Jinak rozhodnutí typu „odvolávám, co jsem odvolal a nařizuji co jsem nařídil“ jsou směšná a ubohá ukazující na neznalost prostředí mimo kancelář úřadu.  Ukazuje se že i množství poradců neužívá zdravý selský rozum, protože zde nejsou praktické zkušenosti trhu, nedomyšlenost dopadů  a provádění rozhodnutí, která jsou nesmyslná a ponižující. Obecně vázne komunikace mezi lidmi, ta spojená se sociální interakcí. Neobyčejně zvýšená  komunikace SMS, email, whatsapp, která je plná emocí a lidé jsou na sebe zlí, díky vysoké psychické zátěži. Komunikace veškerých médií je až zavádějící a podporuje strach lidí, nikde není žádná útěcha, naopak.
Šance:
Naprosté zlepšení po zvládnutí covidové doby, i když určitě to bude jinak, než před covidem. Jak – řečeno jinak, přesnou definici neznám a nezná ji nikdo.
Hrozby:
Více násobné používání internetové a mobilní komunikace už ze zvyku. Tím se lidé sami sobě dost odcizují.

8.Oblast sportovně-kulturní

Silné stránky:. Možná lidé více použijí internet než dříve, starší ročníky sáhly po knize více než dříve (bohužel i uzavření půjčoven knih toto silně omezilo). Silnou stránkou bylo a doposud je  rodinné sportovní vyžití v přírodě. Možnost on-line vysílání a zachování alespoň nějaké kulturní činnosti.
Slabé stránky:
Prakticky uzavření všeho. Minimální možnost kulturního a sportovního vyžití lidí. Divadla nemají podporu. Sportovní činnost velmi omezená.
Šance:
Velká radost z uvolnění situace, uvolnění myslí, nárůst návštěvy kulturních i sportovních zařízeních. Měl by zde být určitý strategický program medializovat sport, rodinný sport, sport ve školách i mimo ně. Podpořit medializací wellness a fitness centra. Wellness a fitness centra by měla „vzít rozum do hrsti“ a budoucnost se připravit. Otázkou je, zda vědí jak, doba bude jiná.
Hrozby:

Krach divadel a sportovišť v krátkodobém horizontu.

9. Oblast psychická, zdraví

Část psychická
Silné stránky:
Velmi malé silné stránky, nebudeme si nic namlouvat. Maximálně více času se věnuje dětem, ale nyní už se rodiče doslova modlí, aby děti šly do školy. Děti zjišťují ještě více nedostatek rodičů k nim. To u dětí způsobuje právě více se „starání o sobe“, což má ale zkreslený pohled jejich rodičů, kteří jejich vyžadování pozornosti často odmítají, nemají čas- vymlouvají se  na home office.
Slabé stránky:
Neustálé krmení strachem, špatná komunikace vlády, nejsou jistoty, zprvopočátku i v druhé vlně. Špatný marketing -především komunikace PR a reklamou způsobuje u „slabších povah“ strašlivý strach a psychickou újmu. Např. jak v tištěných mediích tak TV-rakve a informace, že krematoria nestíhají spalovat mrtvoly, neustálý nedostatek lůžek, tyto zkreslené pravdy jsou devastující pro lidský organismus. Nárůst psychických poruch, uzavírání se do sebe, malá či žádná sociální interakce způsobuje prohlubující se a vznikající syndrom zakuklení. Direktivní až nesmyslná nařízení, neustále se měnící, vytvářejí zhoubné mezilidské vztahy, udavačství apod. K tomu přímo vyzývá současný stav. Lidé-nepodnikající udávají podnikatele, protože jim závidí a chtějí jim ztrpčovat život, je prostě k tomu státem daná možnost, tak proč TOHO nevyužít, že ano?! Chybí kladná osvěta, poučení, v této oblasti PR sejde hlavně ještě více po „senzacemi“, místo aby se hovořilo o pokoře, zvládnutí situace. Díky stresu a strachu se začíná projevovat i nedostatek nápadů a rychlost řešení krizových situací ve firmách.
Šance:
Možnost co nejdříve zvládnout situaci covidové doby.
Hrozby:
Některá psychická porušení budou mít dlouhodobé následky, především ze strachu z čehokoliv. Nárůst pocovidových psychických následků dostat se do normálu, především ekonomického růstu, získání zpět zákazníků.

Část zdraví:
Silné stránky:
V některých případech pravidelná strava, na kterou často není v práci čas. On -line systém práce umožňuje věnovat čas i pravidelné stravě. Dále strava je vícekrát denně než je obyčejně v práci mimo vlastní bydlení.
Slabé stránky:
Tloustnutí, hromadění nebezpečného viscerálního tuku dětí i dospělých, málo pohybu. Stále se něco jí, chroupe u práce s PC. Nebezpečí nemocí srdce, diabetes, mozkových mrtvic. Nemožnost fitness center, doma lenost cokoliv sportovně dělat.
Šance:
Velmi chabé v této oblasti, vše je spíše negativní, nevidím pozitiva. Viscerální tuk se špatně shazuje. Šancí bude zavedení více pohybu u dětí základních škol. U dospělých pouze více osvěty, ne řešení léky. Hrozby:
Nárůst nemocí typu vysoký krevní tlak, diabetes. Pohybové nemoci kloubů. Větší možnost úmrtnosti než dříve. Návrat do „normálu“ bude trvat několik let. Více reklamy v TV a ostatních mediích. Doslova se těží peníze ze strachu o své zdraví. Nikdo neví jaké důsledky bude mít přemíra požití různých preparátů na zdraví člověka v budoucnosti.