Rubriky
Aktuální názory

Ekonomika padá, nezaměstnanost se ještě drží.

Ekonomika padá, ale nezaměstnanost je stále něco kolem 3% , přesto se očekává, že podniky začnou propouštět.

Analýzy na internetu a v mediích jiného typu jasně ukazují, že zatím personálně jsme na tom dobře. Jedná se však o ticho před bouří? Kdy vypukna bouře propouštění zaměstnanců. Sokolovsko už ohlásilo 1000 lidí na dlažbu. Obavy jsou zde obrovské!

Zatím dávám prst nahoru, držte se a držme se personálně. Nezaměstnanost zamýchá s vědomím lidí a strach bude větší.Spojí se strach z koronaviru se strachem z nezaměstnanosti a psychologové budou mít zase plné ruce práce, už teď jim praskají ordinace ve švech, hlavně psychiatrům. Dnes jsem opět mluvil s lidmi, které znám hodně dlouho, svěřili se mi, že berou antidepresiva, ne pořád, ale je to pro ně záchytný bod!!!

Proč, málo se komunikuje, nemají se komu svěřit se svými problémy…..Nejjednodušší cestou je sáhnout po prášcích. Z mého hlediska je tato cesta zlá.

Rubriky
Aktuální názory

Blíží se velký personální třesk, jsou to vše spekulace či pravda?

Uměle podporovaná stabilita nezaměstnanosti by měla trvat do konce srpna. Snahou je, aby stát vše  prodloužil do konce roku. Neúčast zahraničních dělníků, kteří zde dělají za dost malou mzdu, protože velkou část jim seberou zprostředkovatelské agentury, zde chybí. Ti, kteří zde jsou, dělají i více než 12 hodin/den. Jednání českých zaměstnavatelů je opravdu silně pracovní a vládne zde opravdový kapitalismus ve vztahu zaměstnavatel/zaměstnanec.

Červenec statisticky ukazuje 3,8 % a to je 279 700 nezaměstnaných, což je oproti minulému roku o 1,1, % více. MPSV uvádí, že zde je 334 300 volných míst. Různé prameny včetně radia a TV uvádějí dalších 711tisíc zaměstnanců uměle držených na programu Antivirus (A a B), který má přejít v říjnu na  kurzarbeit. Snahou je  prodloužit program Antivirus do konce roku 2020. Potom nastolit kurzarbeit, opět další prodloužení.

Velkým nebezpečím pro úřady práce a řešení nezaměstnanosti  je konec i tohoto opatření. Píše se o motivaci lidí, ale zaleží na firmách, továrnách, službách, zaměstnavatelích, chodí se kolem horké kaše, tak bych nazval toto programové personální řešení.

Když se podíváme ještě na šedou personální ekonomiku, která zaměstnává „na černo“ další brigádníky, můžeme se dostat na číslo o další tisíce vyšší. Tito brigádníci skončí  na podzim, jedná se totiž převážně o studenty a sezónní české pracovníky.

Legislativní změny se očekávají od 1. 1. 2021, ale jsou čistě tojenom spekulace, nikdo to přesně neví, což je velmi zlé pro personalisty a řešení stoupající nezaměstnanosti. Odnesou to opět zaměstnanci. Je třeba tuto situaci s ohledem na blízkou budoucnost několika měsíců řešit. Vidím to jako opravdové odkládání velkého nebezpečí, obrovské flustrace nezaměstnaných  lidí, což i politicky  škodí tomuto státu.

Rubriky
Aktuální názory

Přednosta stanice ten nekouká jen na šíny aneb kde je podstata věci vlakových havárií v poslední době????

Běžné potřeby v rámci koronavirového času se projevily v mnoha rodinách jako neočekávané finanční výdaje.

Vlak
 1. Zvětšila se až několikanásobně průchodnost tratí, to znamená více vlaků na jedné trati za sebou než dříve. Tedy rychlejší
  odbývání vlaků a menší  časové „rozestupy“.
  Tím se nutně  zvětšila  rychlost vlaků, změnily se bezpečnostní opatření a dle stojvedoucích k horšímu.
 2. Průchodnost řídí převáženě automat.
 3. Personálně nejsou výpravčí – tedy přednostové stanic, pouze minimálně, tak se stojvedoucí může splést v rozpisu, i když jej dostává předem, spěchá, je utahaný, nesoustředí se.
 4. Personálně je málo strojvedoucích.
 5. Tachografy – zařízení u nekolejové dopravy, dříve na papírové kotoučky, dnes již digitální na čipové karty toho kterého řidiče kamionu, či autobusu.
 6. Jeden strojvedoucí pracuje i u několika společností a po směně u své řekněme „mateřské společnosti“ přejde do druhé a pokračuje v práci! Nikdo se ho neptá, zda před tím pracoval. Neexistují žádné čipové karty,  které zaznamenávají průběh vytíženosti, tedy směnnosti toho kterého člověka. Zde žádné čipové karty dle mých zjištění nejsou.
 7. Porušuje se tedy bezpečnost práce.  Strojvedoucí je utahaný a nesoustředí
  se……když nabourá, převážně zemře a zemřelý unese všechno. Vše se na něho svede, nemůže se už bránit.
 8. V Česku obecně platí, že vše jede do té
  doby, než se něco stane, když je TO jednotlivý případ, rychle se na něj „zapomene“. Vše je převážně přehlíženo, protože se neřeší podstata věci, ona se snad ani
  řešit nechce, nic se přece neděje.
 9. Bohužel a snad bohudík, tolik vlakových neštěstí
  v krátkém horizontu ukazuje na neschopnost nadřízených, především
  ministerstva dopravy, které toto neřeší. Dle  mých zjištění se neřeší strojvedoucí
  a jejich směnnost a v TOM je podstata věci.
 10. Díky snížení stavu počtu výpravčích se tak omezila i bezpečnost práce v této personální oblasti vlakové dopravy.

Ze zjištění vyplývá jasný nedostatek strojvedoucích a jejich nekontrolovatelná přetíženost a únava. Toto se nemůže u zaměstnanců – řidičů
dopravníků,  kamionů, autodopravců, stát!

Kdybychom se  začali zabývat personálním auditem v rámci vlakové dopravy, pravděpodobně bychom zjistili další
personální nedostatky a porušování bezpečnosti práce.

Ptám se proč ministerstvo dopravy nezavede čipové karty zaměstnance u strojvedoucích ??? Určitě bych našel uplatnění čipových karet zaměstnance i jinde.

 

Další názory ...