Běžné potřeby v rámci koronavirového času se projevily v mnoha rodinách jako neočekávané finanční výdaje.

Vlak
 1. Zvětšila se až několikanásobně průchodnost tratí, to znamená více vlaků na jedné trati za sebou než dříve. Tedy rychlejší
  odbývání vlaků a menší  časové „rozestupy“.
  Tím se nutně  zvětšila  rychlost vlaků, změnily se bezpečnostní opatření a dle stojvedoucích k horšímu.
 2. Průchodnost řídí převáženě automat.
 3. Personálně nejsou výpravčí – tedy přednostové stanic, pouze minimálně, tak se stojvedoucí může splést v rozpisu, i když jej dostává předem, spěchá, je utahaný, nesoustředí se.
 4. Personálně je málo strojvedoucích.
 5. Tachografy – zařízení u nekolejové dopravy, dříve na papírové kotoučky, dnes již digitální na čipové karty toho kterého řidiče kamionu, či autobusu.
 6. Jeden strojvedoucí pracuje i u několika společností a po směně u své řekněme „mateřské společnosti“ přejde do druhé a pokračuje v práci! Nikdo se ho neptá, zda před tím pracoval. Neexistují žádné čipové karty,  které zaznamenávají průběh vytíženosti, tedy směnnosti toho kterého člověka. Zde žádné čipové karty dle mých zjištění nejsou.
 7. Porušuje se tedy bezpečnost práce.  Strojvedoucí je utahaný a nesoustředí
  se……když nabourá, převážně zemře a zemřelý unese všechno. Vše se na něho svede, nemůže se už bránit.
 8. V Česku obecně platí, že vše jede do té
  doby, než se něco stane, když je TO jednotlivý případ, rychle se na něj „zapomene“. Vše je převážně přehlíženo, protože se neřeší podstata věci, ona se snad ani
  řešit nechce, nic se přece neděje.
 9. Bohužel a snad bohudík, tolik vlakových neštěstí
  v krátkém horizontu ukazuje na neschopnost nadřízených, především
  ministerstva dopravy, které toto neřeší. Dle  mých zjištění se neřeší strojvedoucí
  a jejich směnnost a v TOM je podstata věci.
 10. Díky snížení stavu počtu výpravčích se tak omezila i bezpečnost práce v této personální oblasti vlakové dopravy.

Ze zjištění vyplývá jasný nedostatek strojvedoucích a jejich nekontrolovatelná přetíženost a únava. Toto se nemůže u zaměstnanců – řidičů
dopravníků,  kamionů, autodopravců, stát!

Kdybychom se  začali zabývat personálním auditem v rámci vlakové dopravy, pravděpodobně bychom zjistili další
personální nedostatky a porušování bezpečnosti práce.

Ptám se proč ministerstvo dopravy nezavede čipové karty zaměstnance u strojvedoucích ??? Určitě bych našel uplatnění čipových karet zaměstnance i jinde.

 

Další názory ...