Rubriky
Personální engineering

Co je odpovědnost v čase ?

V zápisech z porad, z plánů týmů mám zkušenosti ohledně plnění samostatných úkolů. Zápis je maximálně o osobě, která má úkol udělat, ale toť vše. Tedy velká chyba.

Otázkou je, zda si lidé uvědomují že odpovědnost je jenom slovo a krásné řeči, ale důležité si je uvědomit, že TU odpovědnost máme v nějakém čase, tedy odpovídáme za něco do nějaké doby, přesně stanovené, jinak je to právě TO prázdné slovo, jenom promiňte kecy……

Jak je to s TOU přesně určenou dobou ? Jsou zde dvě možnosti:

  1. Dobu určenou ke splnění jakéhokoliv úkolu určuje vždy nadřízený.
  2. Dobu u zkušených nadřízených si na výzvu manažera můžete určit i vy sami, ale pozor! Uvedu zde příklad.

Úkol pro XY, manažer se ptá – Do kdy jste schopen/schopna úkol splnit ?

YX odpovídá –  do 5.10, čtvrtek do 8.00 hodin

Manažer –  OK, to je v pořádku.

Co nastává? Osoba XY musí termín bezpodmínečně splnit, když je udělá dříve, pošle dříve, ale nikdy, opakuji nikdy ne pozdě, tedy 5.10 čtvrtek 8.00! Přes to vlak nejede!!!!

Doba určená ke splnění úkolu může vyplynou s doby plnění úkolu týmem, vždy by to neměl být konečný termín, tedy měla by zde být tzv. časová doba pro jakékoliv prodloužení. Nemám rád používání anglických slov v češtině. U nás se ale ustálil pojem DEADLINE

Pozor, jedna důležitá rada pro manažery, podřízení tento konečný termín nesmí znát, jinak vše odevzdají na poslední chvíli, ale to je kapitola řízení/vedení/ kontroly……..

Malý příběh z praxe.
Byl jsem pozván do firmy, která měla cca 10 manažerů a měli poradu, která začínala v pondělí odpoledne v 13.00, po obědě. Porada začínal kávou a všichni měli na stole  zápis z porady v papírové podobě, který byl nejdelším zápisem za můj poradenský život, na stoje ležela složka o 10ti stránkách, bez termínů, někde nebyly ani jména , kdo za úkol odpovídá.

Pracovníci se scházeli dalších 15 minut, tedy začalo se po usazení, kecání, co kdo dělal o víkendu……ve 13.30 , kdy majitel firmy ťukal do hrnku s kafem, aby všechny zklidnil!

V 20.00 jsme nebyli ještě ani v polovině minulého zápisu, který se kontroloval. Díky výmluvám, odkládáním úkolu, byly tam úkoly i půl roku staré!!!! Večer byla cca 30 minutová přestávka, opět se začalo až po hodině, tedy v 21.00. Byl jsem jak na trní poradu ukončit, ale říkal jsem si, uvidíme, co kdo vydrží, zda manažer pochopí? Manažer nepochopil chybu, neznal ji, byl zvyklý na porady trvající do noci.

V 02:00 jsem vstal, vzal zápis, roztrhal ho a všechny včetně manažera poslal domů. Důležitá věta byla – běžte se vyspat, zítra v 9.00 všichni tady a budete připravení, přesně v 9.00 už s kávou začínáme. Bledost některých neznala mezí, majitel-manažer přikývl. Následný den jsme vše vyřešili za 3 hodiny a zápis byl na ¾ strany A4.

V sobotu ten samý týden byl celodenní trénink – všichni přišli, všichni perfektně ragovali a následná porada trvala 2,5 hodiny, následně se porada ustálila mezi 1,5 až 2 hodinami. Byla to krása vidět ty samé zaměstnance, jak perfektně vše zvládají. Nic není ideální, 15 % personálu muselo odejít, nechtěli TO pochopit. Díky kvalitě práce a řízení času to zbytek minulého týmu zvládl.  Plat těch 15ti % majitel rozdělil mezi ostatní, část si ještě ponechal na odměny.

Nakonec jeden z nástrojů, dle mého soudu ten nejlepší, který velmi hodně pomohl všem těm manažerům ve výše jmenované firmě, a pomáhá nejen jim. Jde o manažerský systém řízení času ADK.

Odpovědnost v čase funguje i v rámci self managementu. Jedná se o řízení času sebe sama.

Rubriky
Aktuální názory

Program COVID III aneb budou firmy a podnikatelé jím řešit i zaměstnanost??

Silně o tom pochybuji, firmy když „jde do tuhého“ zajímá personál jako poslední. Začne se propouštět,  seštíhlovat personál.  Kde nejsou odbory, je to naprosto tak. Kde jsou odbory, ty se snaží hledat řešení, které však stejně vše pouze odkládá. V době koronaviru firmy obecně zjistily, že mnohé lze dělat formou home office, což trvá prakticky stále. I malé výrobní firmy přesunuly práce na doma. Nyní dlouhodobě počítají ztráty a současně počítají budoucí úspory díky formě této práce. Zatím se prakticky nic neděje, je doba dovolených, firmy v tomto směru spí. U mnohých došlo k odložení splátek až o 6 měsíců, firmy se snaží nadechnout, ale známá česká pomalost a klid v mnoha věcech může později zapříčinit dost velké nepříjemné situace, z mého hlediska především personálního stavu. Domnívám se, že všem utíká čas. Firmy by měly rychle analyzovat nejen ekonomiku, ale především sílu svého  personálu. Dost by pomohlo „oprášit“ staré a fungující analýzy a opravdu se jimi zabývat, jsou rychlé, finančně nenáročné, historicky odzkoušené a fungující, když se ví jak na TO.

Ministryně financí paní Alena Schillerová  hovoří o financích, je to její práce. Za financemi je stále potřeba vidět nejen techniku – výrobní stroje, služby apod., ale především odborníky, dělníky, prostě personál. Ten je hybnou silou (a vždy bude) celého dění a vytváření kapitálu, za vším stojí lidé.

Úvěry jsou ručeny podnikatelem velmi často směnkou za kterou ručí  v první řadě avalista!

Českomoravská záruční a rozvojová banka ručí za úvěry až 90% ale nenechte se balamutit.  Ověřoval jsem u několika právníků, že když firma krachne, v konci řešení bude Českomoravská záruční a rozvojová banka chtít proplacené finance po podnikateli, avalistovi.  Než cokoliv podepíšete, informujte se. U nás se vše mění pomalu ze dne na den.

Proč je nízký zájem o půjčky? To nejsou nevratné půjčky, musíte je vrátit, byť s malým úrokem. Navíc jsou podnikatelé stále něčím strašení, jsou ze všeho doslova podělaní.  Není se čemu divit. Je to doslova nepříjemná situace. Zajímavé je, že i podnikatelé, kteří jsou finančně ok, jsou vystrašení více než ti, co řeší svoji finanční situaci každý den. Tito jsou odolnější, hned tak se z něčeho nepodělají.

Vyhrňme si rukávy a pojďme pracovat, nic se neděje….