Rubriky
Aktuální názory Personální engineering

Modlitbička manažerů i státních úředníků, kteří mají podřízené.

Kardinál Richelieu a jeho odkaz francouzským panovníkům:

„Když si Jeho Veličenstvo vybralo rádce, je na něm, aby vytvořilo podmínky k práci  pro slávu a blahobyt království, k tomu jsou nutné čtyři hlavní věci:

 1. Aby Jeho Veličenstvo mělo důvěru ke svým rádcům a ti aby o tom věděli
 • Aby Jeho Veličenstvo jim nařídilo mluvit  s Ním zcela otevřeně a ujistilo je, že tak mohou činit bez strachu
 • Aby Jeho Veličenstvo s nimi jednalo trochu liberálně a aby věřili, že jejich služby nezůstanou bez odměny
 • Aby Jeho Veličenstvo jim dávalo zmocnění, že se nemusejí obávat ani lstí, ani moci těch, kteří  by se jich rádi  zbavili“

Nevím, kde jsem toto kdysi „vyhrabal“ jinak bych uvedl zdroj a moc se omlouvám autorovi, ale moc se mi to líbilo. V mnohých firmách i stáních institucích by tyto moudra měli mít vyvěšené v kancelářích a brát TO jako základní modlitbičku každý den.

Když se hluboce zamyslíme na těmito čtyřmi doporučeními, zjistíme, že jsou platná stále.

Zjistíme:

 1. Že ač sebevíce budete ovládat self management, time management, marketing management a všechno umění komunikace, neznamená to, že budete ve firmě, kde pracujete, dostatečně ohodnocen(a).
 2. Že sem tam budete prožívat i nějakých strach z kolegů a kolegyň, které vám budou  závidět váš úspěch,
 3. Že se budete bát a přetvářet při jednání s majitelem firmy, resp. se svým zaměstnavatelem, apod.

Doporučení:

 1. V případě, že jste manažery, zamyslete se nad sebou samými, zda patříte mezi lidi, které se těmito body zabývají, či budou zabývat.
 2. Podívejte se každé ráno do zrcadla a uvědomte si, že ve vašem nepsaném popisu pracovního místa je „rozdávat úsměvy“  a tak dosáhnout  toho, aby vaši zaměstnanci měli dobrou náladu, být právě přísní  a spravedliví.
 3. Ti z vás pánové a dámy, kteří si stále stěžujete, přicházíte do kanceláří, do firem a už z dálky křičíte, že jste utahaní a nemáte čas, dejte se dohromady. Jinak se stane, že si na tuto pozici tak zvyknete, že se z vás stanou „nervově pokroucení chcípáci“ a v případě, že máte nad sebou dobrého pozorovatele a přitom majitele firmy, budete dřív nebo později odejíti. A jestli jste majitelé firem či státní úředník na vysokém postu, předejste rychle svoji funkci a vezměte si dlouhou dovolenu, na které se dáte dohromady, půjde TO ale těžko.
 4. Vy státní úředníci, kteří jste často kritizování aneb po boji je každý generál a těch generálů v poslední době přibývá, především těch opozičních, kteří jsou často chytří jak rádio, jak oni by to udělali….a přitom by TO třeba udělali hůře. Vždy platí a bude platit, že se něco děje aneb stále se něco děje. Potom však je zde kritika aneb stále platí a bude platit nikdy se nezavděčíte lidem všem ač TO děláte zodpovědně, poctivě a slušně.
 5. Uvědomte si používání vedení a řízení a poučte se, co je vedení a co je řízení ve všech oblastech personálních věcí .
 6. V případě, že jste přímo majiteli či vedoucími státními úředníky a zároveň patříte mezi ty, co neumějí svým zaměstnancům poděkovat, své zaměstnance dostatečně motivovat, pak se skutečně zamyslete. Může stát, že vám stoupne zbytečně fluktuace a vaši  zaměstnanci nad vámi zapláčou i když Vám to ze strachu neřeknou.