Rubriky
Aktuální názory

Kompozice covidem aneb co se to děje!

Současné turbulence v další covidové době bych přirovnal ke komponování. Jednou je to vyhrožování, potom omlouvání, nakonec přikazování a prosby. Vše se každou chvíli mění. Skladatel může notu smazat a nahradit jinou, vláda, její ministři vypouštějí jednu notu za druhou, ale pozor, smazat ji nemohu, lidé si vše pamatuji. Krmení strachem, nesoulad v komunikaci, hraní si s národem a podnikateli, neustálé zadlužování a všichni epidemiologové, lékaři stejně vědí, že virus nelze zastavit tím, že lidi zavřeme doma.

Minulý stav nekomunikace ve vládě, jedna strana dělala opatření, druhá je snižovala a kritizovala, došlo k uvolnění a lidi byli jak „utržení ze řetězu“. Evropa nás kopírovala. Nikdo se nikdy nezavděčí lidem všem.

Současná situace zavření restaurací, škol, široké nastavení problémů nejen v podnikateslké sféře, ale v sociální interakci žáků škol, především prvňáčků a jejich rodičů, kteří jsou bezradní, učí se systém distanční výuky, u prvňáčků každý ví, že je to nesmyslný útok na jejich psychiku. Nejenom základní školy, střední a vysokoškolské, všichni zde přítomní studenti a jejich rodiny, jsou už ze všeho dost naštvaní a šíření strachu nemá konce. Učitelé nemohou učit doma, školy by s nimi díky uzákonění distanční výuky, museli dělat zvláštní smlouvy o bezpečnosti práce, tak je povolávají do škol, ze kterých „počítačově učí“. Spočítejte si ekonomiku školy – topení, elektrická energie…..

A jeden den po vyhlášení našich opatřeních nás Evropa opět kopíruje, před tím nás však dávala na černou listinu a najednou hle covidová čísla stoupají i u nich!!! Malá země uprostřed Evropy diktuje taktovkou kompozici opatřeních celé Evropě. ONO TO na jaře zastavilo v Česku covid, asi to dělali hoši z Čech dobře, tak asi to budou dělat dobře i nyní.

Všichni se bojí, rostoucí strach v polické reprezentaci z odpovědnosti národu se projevuje nesmyslnými, nekoordovanými nařízeními, všichni se přidávají k těmto nařízením, aby se zavděčili když ne lidem, tak alespoň ministru zdravotnictví, direktivním rozkazům, opírajícím se o epidemiologii, přitom virus se šíří dál a čísla neustupují tak razantně, jak by se předpokládalo. Lidé, část politické reprezentace, ta opoziční doslova řvou po stabilních, relevantních číslech….. Ptám se proč, copak zde někdo lže a zkresluje tato čísla ????

Roušky se valí po ulicích a koších na odpadky, hovoří se o hygieně, opatrnosti a co je tohle? Tisíce použitých roušek s virem končí různě, kde se ptám, kde jsou další opatření likvidace roušek u občanů?

V nemocnicích se začíná projevovat šlendrián dřívějších vlád, nepodpora zdravotnictví, odliv lékařů a sester do zahraničí, povolávají se studenti vysokokých škol, pro ně to bude určitě doslova válečná praxe, která není na škodu. Ale co do budoucna si zaděláme na další odliv lékařů do zahraničí. Tito medici a medičky si ještě více uvědomí, jak jsou lékaři a sestry placení, prostě utečou nám, když se něco nezmění v polici platů zdravotnického personálu. Toto si nyní nikdo vůbec neuvědomuje.

Ekomické prohlubpvání dluhů, chápu kompenzace, ke kterým ale nemuselo dojít, kdybychom se opírali o zdravý rozum a ne o alibismus, co kdyby lidé více umírali, co kdybychom to nestihli v nemocnicích. Bohužel musíme hledat další řešení. Přistroje na podporu dýchání, někde jsem to četl , stojí 200 tisíc a nemocnice je kupují za miliony, hnus jestli je to pravda.

Smrtnost se zvyšuje, je to logické, Covid-19 se šíří úplně stejně jako chřipkové epidemie každý podzim, každý rok i zde umírají lidé , stovky a nikdo TO neřeší. Lidé umírají, ano je to tvrdé, lituji rodiny, kterým covid-19 uspíšil život jejich příbuzných, převážně už nemocných. Chápu to, ale je brutální říci, když se kací les, padají třísky, lidé umírají a díky sledovanosti nemoci covid-19 je šířen opět strach.Když umřou stovky lidí na chřipku, ročně tísíce lidí na rakovinu, všichni TO berou jako normální stav!!!! Nic se neděje, je to prostě život, proč současná situace není také jenom prostě život? Vůbec situaci nechci zlehčovat, jenom se zamýšlím a stále si podávám otázku – PROČ TAKTO? Řekněte si hloupý názor, dejte si souvislosti k sobě a k názoru dojdete logicky také. Bohužel současný stav stojí tuto ekonomiku miliardy. Kolik by stála každoročně chřipková epidemie, kdybychom ji takto řešili??? Další miliardy ročně a lidé by stejně umírali.

Nikdo si tuto hroznou pravdu nechce připustit, asi budu upálen na hranici jako Jan Hus, ale já neodvolám to, co jsem nyní napsal.