Rubriky
Aktuální názory

Nedostatečná kontrola oprav železničních přejezdů

Dívám se na nedokonalou práci při opravě železničních přejezdů. Šlendrián, špatně odvedená práce, to je běžné. Nejde zde vůbec o materiální zabezpečení či špatně zvolenou opravu. Jedná se především o kontrolu práce, zajištění postupů. A TO je o lidech, o personálu, pravděpodobně o nedostatečné stavební kontrole, tedy stavebnímu dozoru, který by každá stavba měla mít! Jinak si nedovedu vysvětlit tak špatně odvedenou práci.

Každá stavba by měla mít koloudaci, domnívám se, že se to týká i přejezdů. Jak potom může proběhnout kolaudace přejezdu s chybami, které způsobují výrazné opotřebení automobilů. Zde se opět jedná o personální odpovědnost patřičných pracovníků!

Tedy logicky vzato, špatné vedení stavby stavbyvedoucím, špatné řízení či nedostatečná kontrola dozorem stavby, zavřené obě oči pracovníkem stavebního úřadu……Mohu se mýlit, ale vždy je to o lidech. Ti by měli mít jasnou odpovědnost a určitě podepisují dokumenty. Nikdo tedy není neznámý, ale lze jasně ukázat na viníka! Nakonec někdo opravený železniční přejezd přebírá?! A když je převezme s chybami, potom v konečném důsledku on/ona zodpovídá za nedostatky. Tohle neodpovídá zdravému rozumu či všem postupům. To je česky řečeno šlendrián.