Rubriky
Aktuální názory

Dopravni technické řešení je skvělé, ale……je nutná kontrola odpočinku….ta je stěžejní!

Nedávno proběhlá neštěstí ukázala mnoho nedostatků. Vidím především nedostatky personální, o kterých jsem již psal v předcházejícím článku. Zjistil jsem však, že co se týče personálu, jsou zde mnohá opatření, ustanovení, ale také mnoho výjimek. Technická opatření, o kterých se mluvilo cca 14 dnů po posledním neštěstí, jsou určit nutná. Vidím však stále nedostatek ve sledovanosti strojvedoucích.

      Drážní inspekce řešila v červenci 135 událostí. Stát chce údajně do zabezpečení systémů technické kontroly nasypat velké investice. Konečně se začíná hovořit o kontrolách strojvedoucích a zajištění povinného odpočinku.

      Sledovanost časovosti u řidičů kamionů je dle mého soudu v současné době nejsilnější. Ti jsou opravdu hlídaní svými zaměstnavateli, především u malých firem do 10 kamionů to je opravdu tak, jak má být. U autobusů jsem zjistil, že zde fungují i dvě karty zaměstnance, aby se vše obešlo, nikde se o tom nemluví, ale……Zjistil jsem, že řidiči autobusů mají různé výjimky. Řidič autobusu si odjede svoji směnu a potom klidně nastoupí na dálkovou cestu u cestovní kanceláře, nikoho jeho práce nezajímá. Potom dochází k haváriím, kdy autobus sjede z dálnice a je zde neštěstí. Je třeba změnit legislativu, ale rychle, ne způsobem „stavění dálnice D1“. Tak bych TU pomalost nazval. Zde to takto být nemůže, je třeba vše řešit co nejdříve, maximálně do měsíce.

       Podobně je to u strojvedoucích, kteří žádné karty nemají…..vše jsem si ověřoval. Takže technická opatření jsou důležitá, ale bez řešení sledovanosti směnnosti to nemá až tak velkou cenu. Mnohá tato opatření jsou ve světě již normální, není třeba hodně vymýšlet,ale použít již odzkoušené a fungující. My Češi máme jednu vlastnost, umíme vše ještě zlepšit a najít super řešení. Je třeba si okamžitě vyhrnout rukávy a pustit se do práce, nemluvit, dělat!!!