Personální engineering

Zavádím pojem personální engineering neboť se stále setkávám ve firmách s starým pojetím personalistiky, resp. myšlením, které často brzdí rozvoj firmy v oblasti personalistiky. Samotní personalisté si „mimo prostor kanceláře firmy“ neustále stěžují, že jim NĚCO chybí, že je vše zaběhnuté a nikdo nemá silu se na TO zaběhnuté podívat z jiné strany, doslova nakopnout personalistiku, aby lépe fungovala. Mnozí personalisté se domnívali, že stačí jedna schůzka a nákup či zapůjčení „chytrých“ knih o personalistice a oni vše změní. Proč se k tomu takto stavěli či ještě staví? Odpověď je jednoduchá, nechtějí platit poradce, neboť oni pracují léta v personalistice a nikdo jim přece nebude radit! Oni TU personalistiku umí nejlépe.

Jako kouč/mentor, poradce v této oblasti vždy přicházím s novým pohledem zvenčí, který předávám personalistům. Jsem člověk, který chce vše rychle, nejlépe ihned, do dvou dnů. Zjistil jsem však, že musím personalisty vést celým procesem změny jejich myšlení a potažmo i myšlení ostatních manažerů- tedy personálu firmy. Tento celý proces související i se změnami organogramu, ve smyslu slova popisu pracovního místa, jsem začal nazývat engineeringem, můžeme použít i název personální reengineering. Proces změny často není až tak nutným, spíše laicky řečeno, napřímením těch zaběhnutých kolejí, čímž elegantně dosáhneme patřičné změny za relativně krátký čas (od 2  do 6 měsíců).