Marketing management

Bohužel se setkávám stále více s pojmem marketing, který je přiřazován snad ke všemu….hlavně mladí podnikatelé, asistentky firem často i „staří“ manažeři se uchylují NĚCO nazvat marketingem. Říkám, že  používají tento pojem buď z přímé neznalosti nebo jako alibismus, neboť tam se schová všechno možné.

Moji vlastní definici jste již četli. Kdysi jsem od svého učitele marketing managementu v roce 1993 dostal list papíru sebraných definic marketing managementu, které jsou velmi zajímavé, když je člověk pochopí správně.

Zde jsou sebrané definice, které jsem tenkrát dostal, vždy je uveden autor:

 1. Marketing je taková lidská činnost, která je za pomoci směnných procesů zaměřena na uspokojování lidských přání a potřeb. – P.Kotler
 2. Marketing? To jsou nové šaty pro starého kašpárka. – Svaz německých podnikatelů.
 3. Marketing je výkon obchodních aktivit , které řídí tok zboží a služeb od výrobce ke spotřebiteli nebo uživateli. – US Marketing Association.
 4. Marketing je souhrnný systém vzájemně se ovlivňujících obchodních aktivit zachycených v plánu, cenách,podpůrných činnostech a distribuci, požadující na jedné straně solidní výrobky a služby a na druhé straně potenciální zákazníky. – W.J.Stanton
 5. Marketing:
  a) Orientace na zákazníka,
  b) Integrované využití všech zdrojů podniku k podpoře jeho úsilí dodávat žádané zboží a služby v zájmu dosažení zisku.
  –  Encyklopedie of Management
 6. Marketing představuje způsob řízení podniku , který má zabezpečit jeho prosperitu orientací na trh, na produkci výrobků , které budou efektivně prodány. – Prof. J.Tomek
 7. Marketing – dělat trh. – Dr. Schnabel
 8. Marketing je jednotná koncepce obchodní a výrobní podnikatelské politiky vycházející z výzkumu potřeb a požadavku trhu, jež se zaměřuje na odhalování, vyvolávání a ovlivňování potřeb a na jejich přeměnu v poptávku po výrobcích a službách podniku s cílem dosáhnout na trhu maximálního ekonomického efektu. – Prof.J.Nykryn

 

Komentář:

Moc se mi libí …šaty pro starého kašpárka… obrovská hloubka této věty při jejím jasném a konkrétním pochopení může pohnout firmou velmi rychle. Ano oblékneme se do nového hávu, ale TO obléknutí znamená právě několik pohledů z vnějšku, zevnitř…..