Komunikace se svými pracovníky a řízení času.

Dnes uvedu s komentářem příhodu, která se mi  stala v roce 2001. Oslovil mne majitel jedné nejmenované firmy mající několik prodejen od sebe vzdálených cca 30 km. Objednal si u nás seminář, ale zpočátku nevěřil , že mu seminář cokoliv přinese. Shodou okolností jsem před seminářem poznal několik jeho prodejen a při jejich průzkumu jsem okamžitě věděl, co mne čeká. Toto majitel nevěděl. Na moje dotazy o jakou jde firmu, co zaměstnanci , mi bylo několika e-maily odpovězeno a já byl doslova šokován. „Oblast řízení času nepotřebujeme, protože naši pracovníci dostávají tak málo úkolů,  že TO nepotřebují.  Porady, jak je řídit ? , nepotřebujeme, my žádné neděláme!!“ Po odpovědích jsem nabyl názoru, že se jedná skutečně  o „Mistry světa“ a že to bude určitě velice zajímavé. Ze zkušenosti jsem však věděl, že všechno bude opakem.

Po příjezdu, instalaci videa, TV, dataprojektoru a flipchartu, rozdání skript k workshopu jsem si udělal několik kontrolních otázek a došel jsem k jasnému názoru. Přednáška spojená s praktickými úkázkami probíhala standardním způsobem. První části se zúčastnili i majitelé firmy. V takových případech to má lektor vždy trošku stížené, komunikační zeď pracovníků firmy je vystavena z cihel strachu, aby je majitel nepostihl. Tuto záležitost řeším po svém a vždy je zeď po několika minutách ta tam. Po přestávce na oběd jsem požádal majitele, aby odešli na cca 30 minut, že si chci popovídat s jejich zaměstnanci sám. Po jejich odchodu nastala mela, nastává vždy po odchodu majitelů. Věty jako „školení udělejte hlavně jim (manažerům)  nemáme žádnou motivaci“, byly slyšet ze všech stran. Na otázku, kdy byl tým prodavačů na firemním obědě, firemní večeři mi bylo odpovězeno: “Vážený pane, vždyť mi se tu někteří vidíme poprvé a jsme ve firmě několik let“. To mne docela smutně rozesmálo. Co porady ? “neděláme”. V druhé části jsem si prověřil malým testem řízení času a prakticky všichni se pohybovali v rozmezí nutného proškolení, někteří ani nevěděli, co to je.

Workshop  probíhal do pozdních večerních hodin a měl bych co školit ještě několik dnů. Především jsem opět zjistil, že majitelé sice podnikají několik let, ale že skutečně potřebují mnohé od metod řízení porad svých pracovníků, přes motivační faktory až k základním otázkách organizačního schématu, či pravomocí a povinností pracovníků. Standardním zjištěním se již stává, že majitelé nemají ponětí o reklamě, public relations, plánování akcí, atd. Oni však žijí, firma funguje. Tito majitelé pochopili, že nastal čas seminářů pro pracovníky, proto jsem byl pozván. Po ukončení jsme mnohé probírali a dostal jsem otázku, zda nebude podobný workshop  pouze pro majitele firem. Ano, workshop pro majitele je možné udělat, ale jedná se o praktické záležitosti řízení, v případě školení pouze jedné firmy je výhodou věnovat se pouze a jedině této firmě. Ihned řešit nutné otázky, úkolovat majitele a vidět jasné kroky směřující k vytčeným cílům. Toto na otevřeném workshop pro cca 10 firem nelze, protože se jedná o konkurenční prostředí. Často dělám workshop pro majitele a jejich vedoucí. Zde řešíme jasné otázky firmy a odstraňujeme i část nedostatků v řízení týmu.

Musím konstatovat, že po workshopu bylo na majitelích vidět určité vzrušení a upřímným chováním jsem viděl, že moje připomínky padaly na úrodnou půdu.

Důležité na konec-vždy je třeba si společně sednout u kávy či dobrého čaje a vše prohovořit s jasnými závěry vedoucími ke změnám, jasně si naplánovat termíny jejich řešení.Doporučuji ADK system spojený s elektonickým kalendářem se součinností všech osob v týmu. 

1-1
Další články
Aktuální názory

Šedá personalistika

Šedá personalistika zaměstnanosti v ČR dost podstatně souvís s šedou ekonomikou a zajištěním budoucnosti důchodů.

Čti více >>