Firemní kultura I.

Dnes se dostávám k často diskutované záležitosti v malých, středních i velkých firmách, k firemní kultuře.

Každá firma má doslova “nějakou firemní kulturu“. Tu zprvopočátku určuje sám majitel firmy.  Za svůj manažerský život jsem měl možnost zabývat se psychologií jednotlivců, kteří budovali, tvořili ve firmách firemní kulturu. Tímto zkoumáním, pozorováním a posuzováním jednotlivých případů jsem zjistil následující.

Často se ve firemní kultuře odráží jak samotná vzdělanost majitele, tak jeho vlastní výchova v rodině.  Znalosti rodinných poměrů , přístupu k lidem a další měřitelné aspekty načerpané během života majitele určují začátek profesionality firemní kultury jeho vlastní firmy. To je jedna z možností, další je vlastnost toho kterého managera, zabývajícího se firemní kulturou a často nechajícího se unést vlastním přístupem k lidem, bez znalosti manažerských hodnot firemní kultury. Tento případ je opravdu neštěstím pro celou firmu a jejího majitele. Opět kořeny firemní kultury úzce souvisí se samotným řízením firmy a principy komunikace.

Úspěch firmy úzce souvisí s firemní kulturou, s vnitřní KULTUROU firmy. Je nutné ve firmě neustále hledat odpovědi na otázky, co to vlastně je TA firemní kultura, jak TÉ kultuře porozumět, jak ji měnit k lepšímu, vyvarovat se krizí a chyb, jak ji úspěšně rozvíjet a pěstovat, efektivně a systematicky pracovat nejen s manažery, ale i s dělníky ve firmě. Jak vnést vědomí firemní kultury do podvědomí těchto lidí? Co udělat proto, aby se všichni na firemní kultuře shodovali, jaké jsou klíčové momenty kultury firmy?

Kulturou firmy můžeme nazvat systém sdružující představy, přístupy a vytvořené hodnoty ve firmě, které jsou systematicky, zpětnovazebně sdíleny a udržovány po dobu, kdy firma úspěšně funguje. Avšak i neúspěšná firma má svoji kulturu. Poznal jsme neúspěšnou firmu se skvělou firemní kulturou. Úspěch/neúspěch a firemní kultura se neslučují.

Často se setkávám s hluboko zakořeněnými a přežívajícími, doslova vyhnívajícími kořeny, jakési firemní kultury, kterou opět často nechce nikdo změnit.Chaotická a přežívající firemní kultura je v českých firmách jedním z nešvarů, které bohužel majitelé firem nechtějí změnit, často proto, že to neumějí, jindy proto, že za to nechtějí zaplatit ani poradci, ani psychologovi. Ano, firemní kultura je i záležitostí psychologickou, jasně se zabývající chováním lidí. Naopak definovat typologii firemní kultury je dost zavádějící a skoro bych řekl až nesmyslné. Firemní kultura je v každém důsledku velice osobitou záležitostí, nevhodnou pro jakoukoliv kategorizaci. Přesto je možné určitým způsobem nalézat v jednotlivých firemních kulturách podobnosti jako takové. Pomoci řešit firemní kulturu je záležitost nadhledu na firmu, analyzování, sounáležitosti a cílů firmy.

Podobné články
Aktuální názory

Šedá personalistika

Šedá personalistika zaměstnanosti v ČR dost podstatně souvís s šedou ekonomikou a zajištěním budoucnosti důchodů.

Čti více >>